सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना.सडक डिभिजन दमक२०७६ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2प्रतेबेदनमा सहि र छाप लगाई पठाउने सम्बन्धमा | ( २०७६-०१-२२)सडक विभाग२०७६ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding Ammendment for EOI , C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPDसडक विभाग२०७६ बैशाख १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Request for Proposal PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक विभाग२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding EOI , C.N.r NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPDसडक विभाग२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासडक डिभिजन महेन्द्रनगर२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान,2076-01-10सडक विभाग२०७६ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding Consulting Services for MBHPD/3371254/075/76/DOR, MBHPD,2075-12-28सडक विभाग२०७५ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Regarding clarification on proposed professional expert(repeated only), Notice No. 02-PMEU/075/76सडक विभाग२०७५ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10स्पस्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनासडक डिभिजन बैतडी२०७५ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11LOA of Notice No. 07 Contract No. 33, 34 & 35सडक डिभिजन पोखरा२०७५ चैत्र १२फाइल उपलब्ध छैन
12Nepal clean Environment Mega Campaign , 2075 Greenary Promotion Schemeसडक विभाग२०७५ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Expression of Interest (EOI) for the preparation of Detailed Project Report (DPR) and Initial Environmental Examination (IEE) of Road/s Section under Contract ID PMEU/3371594/075/76/DPR:21-38सडक विभाग२०७५ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14मुआब्जा रकम वितरण सम्बन्धि सूचना |सडक डिभिजन दमक२०७५ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना !सडक डिभिजन दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनासडक डिभिजन दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE)सडक विभाग२०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076)सडक डिभिजन पोखरा२०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Noticeआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation