सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1आशयको सूचना_४३_५१ आर्थिक सडक डिभिजन लहान२०७७ माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएका नि‍.ब्य.हरुसडक डिभिजन दाङ्ग२०७७ माघ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Shortlisted consultants and Submission of RFP, C.N. SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-2 & SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7; KDP Detailed Design and Gajuri Training Centreविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice to the Concerned Consulting Forms_"Opening of Financial Proposals"सडक विभाग२०७७ माघ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
5आशयको सूचना_४३_५१सडक डिभिजन लहान२०७७ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ०१-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना ०४/२०७७-७८सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8चालु आ.ब २०७७/७८ तर्फ दाङ जिल्लाको वजेट तथा खर्चको विवरण (मिति २०७७/०९/२७ सम्मको)सडक डिभिजन दाङ्ग२०७७ माघ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना नं. ०४-२०७७/७८सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ पौष २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10प्रगति प्रतिवेदनसडक विभाग२०७७ पौष २३फाइल उपलब्ध छैन
11आशयको सूचना_४२_४६सडक डिभिजन लहान२०७७ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Material Source/ Quarry site को विवरण उपलब्ध गराईदिने बारेगुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13आशयको सूचना-18सडक डिभिजन हेटौडा२०७७ पौष १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14लिलाम सूचनासडक डिभिजन हेटौडा२०७७ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15High Security Embossed Vehicle Number Plate राख्ने सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ पौष १०फाइल उपलब्ध छैन
16Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey_SRCTIP-DOR-CS-QCBS-11विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ पौष १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding the Shortlisted Consulting Firms (Top Six), DOR_QRDCT/33701168/077/78-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18आशयको सूचना सडक डिभिजन लहान२०७७ पौष ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19मासिक प्रतिवेदन तथा खर्चको फांटवारी (२०७७ मंसीर महिनाको)सडक विभाग२०७७ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Amendment to the Invitation for Prequalification Notice No.: SRCTIP/4/2077-78 dated December 18, 2020विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation