सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना नं.०५-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Request for Expression of Interest for Gender Specialistविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
3Request for Expression of Interest for Occupational Health and Safety Specialistविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
4दररेट उपलब्ध गराउने बारेयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ फाल्गुण ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5जिन्सी मालसामान लिलाम बढाबढ सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचनासडक विभाग२०७७ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Notice for Shortlisted Consulting Firms Regarding Second Bridge Improvement and Maintenance Program (BIMP-II)सडक विभाग२०७७ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice for Shortlisted Consulting Firms_SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-03; ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Roadविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.-०५-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०४-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Email Loginसडक विभाग२०७७ माघ २३फाइल उपलब्ध छैन
11हालसम्मको प्रगति विवरण, (मिति २०७७/१०/२२ सम्मको)सडक डिभिजन दाङ्ग२०७७ माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12आशयको सूचना_४३_५१ आर्थिक सडक डिभिजन लहान२०७७ माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएका नि‍.ब्य.हरुसडक डिभिजन दाङ्ग२०७७ माघ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Shortlisted consultants and Submission of RFP, C.N. SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-2 & SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7; KDP Detailed Design and Gajuri Training Centreविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice to the Concerned Consulting Forms_"Opening of Financial Proposals"सडक विभाग२०७७ माघ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16आशयको सूचना_४३_५१सडक डिभिजन लहान२०७७ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ०१-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना ०४/२०७७-७८सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19चालु आ.ब २०७७/७८ तर्फ दाङ जिल्लाको वजेट तथा खर्चको विवरण (मिति २०७७/०९/२७ सम्मको)सडक डिभिजन दाङ्ग२०७७ माघ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना नं. ०४-२०७७/७८सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ पौष २४ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation