सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice for Shortlisted Consulting Firms & Submission of RFP for SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1_Consulting Service for Construction Supervision of Improvement/Widening of Nagdhunga - Naubise - Mugling Road and Bridgesविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्
2स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना सडक डिभिजन, सुर्खेत२०७८ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Request for Expression of Interest for Social Development Advisor (SDA)विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Request for Expression of Interest for Environment Advisorविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Request for Expression of Interest for Financial Management Consultant (FMC)विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Invitation for RFP on Intellegent Traffic Light Systemसडक विभाग२०७८ बैशाख ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा (MDAC) आ.व. २०७७।०७८सडक विभाग२०७८ बैशाख ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं.०७-२०७७/७८ सडक डिभिजन, चन्दनिगाहपुर२०७८ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Regarding Opening of Financial Proposal_SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7; Detailed Design and Technical Support Consultant for Research and Training Centre at Gajuri विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10चालु आ.ब २०७७/७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरणसडक डिभिजन. दाङ्ग२०७८ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice for Shortlisted consulting Firms and Submission of RFP_SRCTIP-DOR-CS-QCBS-11_Road User Satisfaction Surveyविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12पुनः दररेट उपलब्ध गराउने बारेयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13दररेट उपलब्ध गराउने बारेयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14सुरक्षा सेवा करार सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएकोयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice of Intention to Award the Contract [SASEC Mugling Pokhara Highway Improvement Phase I Project ADB Loan No. 3846-NEP]आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७७ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Invitation for Prequalification SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17दोस्राे चाैमासिक प्रगति विवरणसडक डिभिजन. दाङ्ग२०७७ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
18आशयको सूचना_५९_६१ आर्थिक सडक डिभिजन, लहान२०७७ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19मासिक प्रतिवेदन तथा खर्चको फांटवारी (२०७७ फाल्गुण महिनाको)सडक विभाग२०७७ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सुचना न.०६-२०७७/७८ सडक डिभिजन, चन्दनिगाहपुर२०७७ चैत्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation