कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमक

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ |



मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमक |



टेलिफोन नं.: 023-590880



ई मेल: mbhpo.damak@gmail.com



Twitter: @MadanDamak<....

पुरा पढ्नुहोस्

प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

ई. बिबेक पाण्डे 



सम्पर्क नं.: ९८४१४२७२८० 



ई मेल: mbhpo.damak@gmail.com

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation