सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सूचनासडक डिभिजन हेटौडा२०७७ पौष ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice Regarding the Letter of Intent [NSTRIPD/337011184/077/78-D01]उत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७७ पौष ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding Opening of Financial Proposal [DoR_QRDCT/33701168/076/77-01 ]गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ मंसिर २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4आशयको सूचना सडक डिभिजन लहान२०७७ मंसिर २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5आशयको सूचनासडक डिभिजन हेटौडा२०७७ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Amendment to the Invitation for Prequalification Notice No.: SRCTIP/4/2077-78विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७७ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding Opening of Financial Proposal [NSTRIPD/337011184/077/78-D01]उत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७७ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8लेखापरीक्षण तथा वेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ मंसिर २२फाइल उपलब्ध छैन
9Notice of Intention to Award the Contract, SASEC Mugling Pokhara Highway Improvement Phase I Project ADB Loan No. 3846-NEPआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७७ मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10ठेक्का किन नतोड्ने? सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनापुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, धुलिखेल२०७७ मंसिर १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना नं.03-2077/78सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमक२०७७ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Request for Credentials (DOR Office use only)सडक विभाग२०७७ मंसिर ११फाइल उपलब्ध छैन
14सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ मंसिर ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15प्रगति विवरण पेश गर्ने प्रयाेजनका लागि Focal Person को विवरण पेश गर्नुहुन ।सडक विभाग२०७७ मंसिर ०५फाइल उपलब्ध छैन
16निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने । गराउने सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ कार्तिक २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Request for Expression of Interest for Project Management Consultants(PMC) for Periodic Maintenance Program of Core Road Network(CRN) under contract id: SRCTIP-DoR-PMC-CS-QCBS-06याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ कार्तिक २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18खर्चको फांटवारी (२०७७ साल आश्विन महिनाको)सडक विभाग२०७७ कार्तिक १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19शिर्षकगत बजेट र खर्चको वित्तिय विवरण (२०७७ साल आश्विन महिनाको)सडक विभाग२०७७ कार्तिक १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सुचना नं. ०२-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ कार्तिक ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation