सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Letter of Intention to Award Contractsसडक डिभिजन इलाम२०७५ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding REOI, C.N.NIRTTP-DOR-CQS-6,DCIDसडक विभाग२०७५ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
4सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आवहानको सुचना |सडक विभाग२०७५ कार्तिक १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding Amendment No. 2 on Bidding Documents of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract Identification No. DOR-NTCP-W-ICB-01, DCIDसडक विभाग२०७५ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding Clarification No. 1 on Bidding Document of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR-NTCP-W-ICB-01.सडक विभाग२०७५ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding Amendment No. 1 , Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR- NTCP-W-ICB-01, FCBसडक विभाग२०७५ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding REOI , C.N,. NIRTTP-DOR-S-IND-3, Development Cooperation Implementation Divisionसडक विभाग२०७५ भाद्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice Regarding C.N.SHIP-OCB-KK-02आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding C.N SHIP-OCB-KK-01आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12लमही-कोइलाबास सडक को मुआब्जा वितरण बारेहुलाकी सडक योजना नेपालगंज २०७५ भाद्र १४फाइल उपलब्ध छैन
13Notice Regarding Bid Cancellation , RSDPAF II-DoR-G-ICB-21, Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना , पुल योजना मध्ये सेक्टर नं २ , चाकुपाट , ललितपुर |सडक विभाग२०७५ भाद्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15NOitce Regarding Nagdhunga Tunnel Construction Project, IFB No.:NTCP/01/075-76, FCBसडक विभाग२०७५ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regardign LOI, IFB No. DORMEB/CB/074/75/01, DORMEB/CB/074/75/02 and DORMEB/CB/074/75/03 , Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17LOI Technical Notice 6 and Notice to Open Financial Bidsहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice to Open Financial Bidsहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3370124/074-75/03 (R), Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3371653/074-75/01, Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation