• IFB-077/78-02

    प्रकाशित मिति : २०७७ कार्तिक २३
  • IFB-077-78-03

    प्रकाशित मिति : २०७७ पौष २०
पुरा हेर्नुहोस
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
पुरा हेर्नुहोस

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ .

सूचना अधिकारी

ई. श्री हरिश प्रसाद जोशी मोबाइल नं : ९८४३२२४१४३ईमेल : harishprashadjoshi@gmail.com 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation