हाम्रो उद्देश्य

उद्देश्य
राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ अनुसार सडक विभागको मुख्य उद्देश्य “दीगो, भरपर्दो, कम खर्चिलो, सुरक्षित, सुविधायुक्त एवम् आत्मनिर्भर

यातायात प्रणालीको विकास गरी नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय आदि क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउनु" रहेको छ।

साथै यसले मूलूक भित्र तथा बाह्य क्षेत्रसँगको सडक सम्पर्कमा वृद्धि गरी सडक पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनुका साथै सडक यातायातलाई

भरपर्दो, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक योजना तर्जुमा, निर्माण तथा सम्भार कार्यहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उदेश्य समेत

राखेको छ। पन्ध्रौँ आवधिक योजना बमोजिम सडक पूर्वाधार क्षेत्रको उद्देश्य कूल यातायात खर्च न्युनतम हुने गरी सडक संजालको सन्तुलित

विकास तथा विस्तार गर्नु तथा सडक पूर्वाधारहरुको उचित संरक्षण, मर्मत-सम्भार र सडक सुरक्षा गरी सहज सवारी आवागमन सुनिस्चित

गर्नु रहेको छ।