संगठन संरचना

सडक विभागमा हाल जम्मा ५ वटा मुख्य महाशाखाहरु रहेका छन् । विभाग अन्तर्गत ४ वटा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरु, ३३ वटा सडक डिभिजनहरु,

८ वटा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनहरु, ८ वटा मेकानिकल कार्यालयहरु र १ यान्त्रिक तालिम केन्द्र  विद्यमान छन् । संगठन संरचना संलग्न ढांचामा उल्लेख गरिएको छ ।

SNNameDownload
1Organization Structure Download