संगठन संरचना

सडक विभागमा हाल जम्मा ५ वटा मुख्य महाशाखाहरु रहेका छन् । विभाग अन्तर्गत ४ वटा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरु, ३३ वटा सडक डिभिजन कार्यालयहरु, ८ वटा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, १ यान्त्रिक तालिम केन्द्र र ५ वटा यान्त्रिक कार्यालयहरु विद्यमान छन् । संगठन संरचना संलग्न ढांचामा उल्लेख गरिएको छ ।

SNNameDownload
1Organization Structure Download
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation