कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सुची :
  • राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूको नियमित मार्मत सम्भार

  • शहरी सदखारुको निर्माण मर्मात

  • क्षेत्रिय तथा पर्यटन सदखारुको निर्माण मर्मत

  • सांसद बिकाश कोस अन्तर्गत निर्वाचन क....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री लिलाकांत पौडेल फोन न.:- ९८४२०४५३७८ईमेल:- lila1_paudel@yahoo.com

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation