कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

सामान्य जानकारी

यस कार्यालयको कर्यक्षेत्र भित्र पर्ने धनकुटा र तेरथुम जिल्लामा सडक पूर्वाधारको बिकाश तथा बिस्तार गर्ने र बिध्यमान सडक संग्रचानको मर्मत सम्भारको मर्मत गरी सडकमा पहुच नभएका क्षेत्रहरुलैइ सडक संजालमा जोडी स्थानियाहरुको जीवनलाई सहज तथा सरल बनाउने तथा....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री सचिन श्रेष्ठ फोन न. : ९८४१०३३९७६ईमेल : thaibiansachinen@gmail.com

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation