पुरा हेर्नुहोस
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूचि :
  • सडक तथा पुल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ ।

  •  प्रचलित सार्बजनिक ऐन अनुसार ठेक्का ब्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने

  •  राजमार्ग र सहायक मार्गहरुको मर्मत स....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारीश्री दुर्ण प्रसाद फुँयालमोबाइल नं : ‌+९७७-९८५१२५६७४३

पुरा पढ्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation