सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1LOI Technical Notice 6 and Notice to Open Financial Bidsहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice to Open Financial Bidsहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3370124/074-75/03 (R), Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3371653/074-75/01, Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding TOR , BOQ of RFP, C.N:NSTRIPD/3373294/074/75-D1, NSTRIPD/3373294/074/75-D2 and NSTRIPD/33731454/074/75-D3 , NSTRRIPसडक विभाग२०७५ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6APG को म्याद थप गरी पेश गर्ने बारेसडक डिभिजन पोखरा२०७५ जेठ २४फाइल उपलब्ध छैन
7सडक सिमासडक डिभिजन तुम्लिङटार२०७५ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding LOI, C.N:DORHMISICT/3370124/074-75/009, HMIS-ICTसडक विभाग२०७५ जेठ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding TOR of REOI C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-4, Foreign Branchसडक विभाग२०७५ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice Regarding TOR of REOI C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-3, Foreign Branchसडक विभाग२०७५ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding Proposal Opening, Bridge Branchसडक विभाग२०७५ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
12वृक्षारोपण एबं हरियाली प्रबर्दन सम्बन्धमा , GESUसडक विभाग२०७५ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13आशयको सूचना TNN/०७४/७५-०४सडक डिभिजन बैतडी२०७५ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14आसय को सूचना (ठेक्का नं. २३ र २४ आ.व. २०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Letter of Contract Aggrement of DPR, Contract No:-PMEU/337362/074/75 DPR 1~5, PMEU/337159/074/75 DPR 6~19 and Feasibility, Contract No:- PMEU/337159/074/75 F~1सडक विभाग२०७५ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16ल्याव टेष्ट स्याम्पल सम्वन्धमासडक विभाग२०७५ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्
17Letter of Intention of Acceptance (LoI) of DPR, Contract No:-PMEU/337362/074/75 DPR 1~5, PMEU/337159/074/75 DPR 6~19 and Feasibility, Contract No:- PMEU/337159/074/75 F~1सडक विभाग२०७५ बैशाख १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice Regarding RFP Document, C.N.BB-337320-UP-074-75-03, Bridge Branchसडक विभाग२०७५ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice Regarding RFP, Bridge Branchसडक विभाग२०७५ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice Regarding Bid Dcoument of C.N.SRIP-ICB-NB-01आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation