सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice regarding Invitation for RFP, EOI-02, [Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-21, 22 & 24-38]सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice regarding pre-bid meeting and its conclusion drafted on 2076-01-27 [RFP submission, Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-05 to 14]सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना.सडक डिभिजन दमक२०७६ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4प्रतेबेदनमा सहि र छाप लगाई पठाउने सम्बन्धमा | ( २०७६-०१-२२)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding Ammendment for EOI , C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासडक डिभिजन ,महेन्द्रनगर२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Request for Proposal PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding EOI , C.N.r NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान,2076-01-10सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice Regarding Consulting Services for MBHPD/3371254/075/76/DOR, MBHPD,2075-12-28सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Regarding clarification on proposed professional expert(repeated only), Notice No. 02-PMEU/075/76सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12स्पस्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनाडिभिजन सडक कार्यालय,बैतडी२०७५ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
13LOA of Notice No. 07 Contract No. 33, 34 & 35डिभिजन सडक कार्यालय,पोखरा२०७५ चैत्र १२फाइल उपलब्ध छैन
14Nepal clean Environment Mega Campaign , 2075 Greenary Promotion Schemeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Expression of Interest (EOI) for the preparation of Detailed Project Report (DPR) and Initial Environmental Examination (IEE) of Road/s Section under Contract ID PMEU/3371594/075/76/DPR:21-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16मुआब्जा रकम वितरण सम्बन्धि सूचना |सडक डिभिजन दमक२०७५ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनाडिभिजन सडक कार्यालय,दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना !डिभिजन सडक कार्यालय,दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076)डिभिजन सडक कार्यालय,पोखरा२०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation