सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice for Cancellation of Bids गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय तथा सूचना महाकाली कोरिडोर सडक योजना (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिंकर सडक) दार्चुला २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन
6 Letter of Intent for Auction हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन
8 Letter of Intent for Auction हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Amendment No.1 and Clarification No.1; SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS-19; Selection of Consulting Service For Project Management Consultants (PMC) for Road Safety Management (MOPIT) under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Amendment No.1 and Clarification No.1; SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS-19; Selection of Consulting Service For Project Management Consultants (PMC) for Road Safety Management (MOPIT) under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउन म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धमा । यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउन म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धमा । यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 लिलाम सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०७९ जेठ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 लिलाम सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०७९ जेठ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 सुरक्षा तथा सरसफाई सेवा खरिद हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 कार्यालयकाे वेवपेज तथा इमेल लगइन गर्ने युजरनेम र पासवर्ड अनुराेध गर्ने तथा वेवपेज अपडेट गर्ने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ जेठ २५ फाइल उपलब्ध छैन
17 सुरक्षा तथा सरसफाई सेवा खरिद हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 कार्यालयकाे वेवपेज तथा इमेल लगइन गर्ने युजरनेम र पासवर्ड अनुराेध गर्ने तथा वेवपेज अपडेट गर्ने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ जेठ २५ फाइल उपलब्ध छैन
19 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना नं. ०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Sealed Quotation Notice regarding Procurement of Security Service हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्