सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for Detail Design of KDP Road, Contract Identification Number: SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 02सडक विभाग२०७७ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Circular Regarding ARMP of FY 2077-78, Budget and Temporary Staffs Mgnt.सडक विभाग२०७७ जेठ १९फाइल उपलब्ध छैन
3Notice regarding the repeated personnel in RFP Evaluation PMEU/3371594/076/77/DPR:01-21याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ जेठ १४फाइल उपलब्ध छैन
5आ.व. २०७७।७८ को ARMP सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ १२फाइल उपलब्ध छैन
6Notice regarding the EOT for RFP submission [PMEU/33701123/076/77/DPR-22:31] EOT-05 (LAST EXTENSION)याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०९-२०७६/७७ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ जेठ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०८फाइल उपलब्ध छैन
9Notice Regarding the Extension of time(Extention No-05) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10सवारी पास सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०६फाइल उपलब्ध छैन
11Request for Expression of Interest (REOI) -DCIDसडक विभाग२०७७ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 आ.व. २०७७।७८ को ARMP सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice regarding the time extension (EOT-04) for RFP submission [PMEU/33701123/076/77/DPR-22:31]याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ बैशाख ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice of Intention for Award of the Contract - ADBसडक विभाग२०७७ बैशाख २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding the Extension of time(Extention No-06) for RFP Submission, PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regarding the Extension of time(Extention No-04) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आयशको सूचना ।सडक विभाग२०७७ बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice Regarding the Extension of Time(EoT-05) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७७ बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice Regarding the Extension of Time(EoT-03) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31सडक विभाग२०७७ बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice Regarding the Extension of time(Extention No-03) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation