सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) FOR Consultancy Service of Project Management Consultants (PMC) for Road Safety Management (MOPIT) under SRCTIP; SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS-19 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for Individual Consultants - Occupational Health and Safety Specialist Reference No. SRCTIP-DOR-CS-IND-9-2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 तेस्राे चौमासिक प्रगति समीक्षा (MDAC) आ.व. २०७७।०७८ सडक विभाग २०७८ भाद्र १३ फाइल उपलब्ध छैन
4 Notice regarding Notification of Intention to Award-Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports; SRCTIP-DoR- CS-QCBS- 11 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice of Result of Evaluation for Contract Identification No. SRCTIP-DOR-CS-IND-9, Occupational Health and Safety Specialist विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ भाद्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Request for Proposal for "Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of the Bridges Contract No. BB-1123-DSD-077/78-01 to BB-1123-DSD-077/78-10 and BB 1122-DSD-077/78-11 सडक विभाग २०७८ भाद्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Request for Expression of Interest for Geotechnical Engineering Expert (GEE) at DOR-GESU विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ भाद्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७८ भाद्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 सुर्खेत-जुम्ला सडक अन्तर्गत बांगे सिमल-सैन सडक खण्ड स्तरोन्नति आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सडक विभाग २०७८ साउन ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice regarding Notification of Intention to Award-Detailed Design of Upgradation of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Section (130Km) of Mahendra Highway and Bridges;SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 02 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 सडक विभाग केन्द्रीय भवन निर्माण कार्यका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सडक विभाग २०७८ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Re-expression of Interest [Notice No. DORHMISICT/78/79/01] सडक विभाग २०७८ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Gwarko Flyover Project Addendum and Clarification-01 गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्गको Addendum No.2 गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Notice Regarding Opening of Financial Proposal_RFP Reference Number:SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-11_Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ साउन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Circular / Email / Webpage Login गर्ने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ साउन १२ फाइल उपलब्ध छैन
17 NOTICE FOR SHORTLISTED CONSULTING FIRMS (Consultancy service to perform Road Construction & Maintenance material study in Province No.1, Province No. 2, Bagmati Province & Gandaki Province ) गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 आ.व. ०७८।७९ मा सृजना भएको हालसम्मको Update दायित्वको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ साउन ०७ फाइल उपलब्ध छैन
19 Amendment 2 on Request for Proposal Contract No.: SRCTIP-DOR-PMC-CS-QCBS-6, Program Management Consultant for Periodic Maintenance सडक विभाग २०७८ साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्