सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE)सडक विभाग२०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076)सडक डिभिजन पोखरा२०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Noticeआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Letter of Intention to Award Contractsसडक डिभिजन इलाम२०७५ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding REOI, C.N.NIRTTP-DOR-CQS-6,DCIDसडक विभाग२०७५ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
8सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आवहानको सुचना |सडक विभाग२०७५ कार्तिक १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding Amendment No. 2 on Bidding Documents of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract Identification No. DOR-NTCP-W-ICB-01, DCIDसडक विभाग२०७५ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding Clarification No. 1 on Bidding Document of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR-NTCP-W-ICB-01.सडक विभाग२०७५ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Notice Regarding Amendment No. 1 , Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR- NTCP-W-ICB-01, FCBसडक विभाग२०७५ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice Regarding REOI , C.N,. NIRTTP-DOR-S-IND-3, Development Cooperation Implementation Divisionसडक विभाग२०७५ भाद्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding C.N SHIP-OCB-KK-01आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding C.N.SHIP-OCB-KK-02आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16लमही-कोइलाबास सडक को मुआब्जा वितरण बारेहुलाकी सडक योजना नेपालगंज २०७५ भाद्र १४फाइल उपलब्ध छैन
17Notice Regarding Bid Cancellation , RSDPAF II-DoR-G-ICB-21, Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना , पुल योजना मध्ये सेक्टर नं २ , चाकुपाट , ललितपुर |सडक विभाग२०७५ भाद्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19NOitce Regarding Nagdhunga Tunnel Construction Project, IFB No.:NTCP/01/075-76, FCBसडक विभाग२०७५ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice Regardign LOI, IFB No. DORMEB/CB/074/75/01, DORMEB/CB/074/75/02 and DORMEB/CB/074/75/03 , Mechanical Branchसडक विभाग२०७५ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation