सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Request for Proposals for Consulting Services for Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Bridgesसडक विभाग२०७७ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Final ToR with REOI Notice of Construction Supervision of Improvement of Nagdhunga Naubise Mugling Roadसडक विभाग२०७७ भाद्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3अत्यावश्यक सेवा बाहेक कार्यालय बन्द रहने सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ साउन ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Request for Expression of Interest (REOI); Consulting Services-Individual; for Nepal India Regional Trade and Transport Projectसडक विभाग२०७७ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
5Amendment Notice for Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-4सडक विभाग२०७७ साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Amendment Notice for "Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-5"सडक विभाग२०७७ साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7म्याद थप सम्बन्धमा सडक डिभिजन ललितपुर२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8म्याद थपका लागि पत्राचार गरिएका निर्माण व्यवशायीहरुकाे विवरणसडक डिभिजन ललितपुर२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9म्याद थपका लागि पत्राचार गरिएका निर्माण व्यवशायीहरुकाे विवरणसडक डिभिजन ललितपुर२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10EOI Notice & TOR of Package No SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7_Detailed Design and Technical Support Consultantसडक विभाग२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ साउन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12"Notice on Request for Expression of Interest (REOI), Notice No. SRCTRIP/01&02/076-77" _ Reminder Noticeसडक विभाग२०७७ साउन २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Request for Proposals for procurement of Detail Engineering Survey, Detailed Design and Preparation of Report(DPR) under contract ID PMEU/33701123/076/77/DPR:39-40याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ साउन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
14Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-4सडक विभाग२०७७ साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-5सडक विभाग२०७७ साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Circulated Regarding Amendmentsसडक विभाग२०७७ साउन ०५फाइल उपलब्ध छैन
17Website तथा CMS Data Update गर्ने बारे परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ साउन ०४फाइल उपलब्ध छैन
18Circulated Regarding Decision Implementationसडक विभाग२०७७ साउन ०२फाइल उपलब्ध छैन
19आ.व. २०७७।७८ को कार्यक्रम सञ्चालन, ठेक्कापट्टा र आकस्मिक मर्मत सम्भार सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ साउन ०१फाइल उपलब्ध छैन
20संस्थागत प्रतिवेदन तयारी, प्रगति विवरण पठाउने तथा विभिन्न मितिका परिपत्रहरु पठाइएको सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ३१फाइल उपलब्ध छैन

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation