पुरा हेर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

प्राथमिक कार्यक्रम:


  • कार्यक्षेत्र भित्रका रणनैतिक सडक तथा पुलहरुलाई महत्तम उपभोग्य अवस्थामा राख्न आवश्यक मरम्मत संभार कार्यहरुको पहिचान, परिचालन, अनुगमन तथा सापेक्षिक सुधारताम्क गतिविधिहरु संचालन गर्न आवश्यक बजेट ब्यबस्थापन तथा जनशक्तिको क्षमता विकास....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. दुर्गा प्रसाद: सुचना अधिकारी  / rdjanakpur@gmail.com/+977-9851225260सुचना अधिकारी पुरा पढ्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation