सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकहरुको लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विवरण (चेक लिष्ट)सडक विभाग२०७८ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Invitation for Bids (Second Amendment on Notice No. 04-2077/78)सडक विभाग२०७८ जेठ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Amendment No. 2 for ICB 3, Extension of Time of Submission for ICB3, QCBS-11, IND-13, IND-15, IND-16विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Amendment No. 2 to the RFP Notice No. : SRCTIP/5 /077-78 Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reportsविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना नं.०८-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७८ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र आव्हान सम्न्धी सूचनाधनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरइभन्ज्याङ्ग सडक आयोजना कार्यालय, बि.पी. नगर२०७८ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Invitation for Bids (Amendment on Notice 04-2077/78)सडक विभाग२०७८ बैशाख २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना -००२/२०७७/७८ मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमक२०७८ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Amendment to the RFP Notice No. : SRCTIP/5 /077-78 Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Amendment No. 1 for ICB 3, Extension of Time of Submission for ICB3, QCBS-11, IND-13, IND-15, IND-16विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding Invitation of Proposals गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Clarification No. 1, CLARIFICATION ON PREQUALIFICATION DOCUMENTS, Contract No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Clarification 1 to the RFP; Consulting Services for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports, C.N. SRCTIP-DOR-CS-QCBS- 11विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice for Shortlisted Consulting Firms & Submission of RFP for SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1_Consulting Service for Construction Supervision of Improvement/Widening of Nagdhunga - Naubise - Mugling Road and Bridgesविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्
15स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना सडक डिभिजन सुर्खेत२०७८ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Request for Expression of Interest for Social Development Advisor (SDA)विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Request for Expression of Interest for Environment Advisorविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Request for Expression of Interest for Financial Management Consultant (FMC)विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा (MDAC) आ.व. २०७७।०७८सडक विभाग२०७८ बैशाख ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Invitation for RFP on Intellegent Traffic Light Systemसडक विभाग२०७८ बैशाख ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation