सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice Regarding the Extension of Time(EoT-02) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31सडक विभाग२०७७ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice Regarding the Extension of Time(EoT-04) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७७ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3निर्माण कार्य गराउंदा स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी अपनाउने बारे परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०८-२०७६/७७ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने / गराउने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ बैशाख ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6अत्यन्त जरुरि !! LMBIS Instruction & Procedure (आगामी आ.व. ०७७/७८ को प्रस्तावित कार्यक्रम प्रविष्टी सम्बन्धमा)सडक विभाग२०७६ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding the Extension of Time(EoT-03) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding the Extension of Time(EoT-01) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31सडक विभाग२०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding the Extension of time(Extention No-02) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice Regarding the Extension of Time(EoT-02) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७६ चैत्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding Extension of Time For RFP Submission QRDC-R/2076/77-1गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ चैत्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Notice Regarding the Extension of Time for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७६ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13e-GP सम्बन्धि PPMO को सूचानासडक डिभिजन भरतपुर२०७६ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
15सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाको सूचना नं. :01-2076/77 मा संशोधन गरिएको ।सडक विभाग२०७६ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Regarding Invitation of Proposals from Shortlisted Consultants [PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31], Planning Monitoring and Evaluation Unit (PMEU), DORसडक विभाग२०७६ चैत्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Regarding Manpower Repetition [PMEU/33701123/076/77/DPR:25,29 & 30]सडक विभाग२०७६ फाल्गुण २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०९ र १० /२०७६/७७सडक डिभिजन दमक२०७६ फाल्गुण २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०९/२०७६/७७सडक डिभिजन दमक२०७६ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Regarding Invitation of Proposals from Shortlisted Consultants [PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21], Planning, Monitoring and Evaluation Unit (PMEU,DOR)सडक विभाग२०७६ फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation