सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासडक डिभिजन ,महेन्द्रनगर२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान,2076-01-10सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding Consulting Services for MBHPD/3371254/075/76/DOR, MBHPD,2075-12-28सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Regarding clarification on proposed professional expert(repeated only), Notice No. 02-PMEU/075/76सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5स्पस्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनासडक डिभिजन,बैतडी२०७५ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
6LOA of Notice No. 07 Contract No. 33, 34 & 35सडक डिभिजन,पोखरा२०७५ चैत्र १२फाइल उपलब्ध छैन
7Nepal clean Environment Mega Campaign , 2075 Greenary Promotion Schemeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Expression of Interest (EOI) for the preparation of Detailed Project Report (DPR) and Initial Environmental Examination (IEE) of Road/s Section under Contract ID PMEU/3371594/075/76/DPR:21-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9मुआब्जा रकम वितरण सम्बन्धि सूचना |सडक डिभिजन दमक२०७५ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना !सडक डिभिजन,दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनासडक डिभिजन,दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076)सडक डिभिजन,पोखरा२०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Noticeआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६)सडक डिभिजन,पाल्पा२०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६)सडक डिभिजन,पाल्पा२०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Letter of Intention to Award Contractsसडक डिभिजन,इलाम२०७५ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice Regarding REOI, C.N.NIRTTP-DOR-CQS-6,DCIDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
19सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आवहानको सुचना |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ कार्तिक १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice Regarding Amendment No. 2 on Bidding Documents of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract Identification No. DOR-NTCP-W-ICB-01, DCIDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation