सामान्य जानकारी

सार्वजनिक सडक काट्न पर्ने भै सहमति माग भएमा (ब्यक्ति/ सरकारी निकाय/ संघ/ सस्था/ उपोभोक्ता समिति) आवश्यक प्रकृया पुर्‍याई नियमानुसार लाग्ने शुल्क धरौटी लिई समय तोकी स्वीकृति दिने ।

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. विरेन्द्र वहादुर चन्दमोबाइल : ९८५११३३२४७

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation