सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice Regarding Online Human Resource Survey, 8 July 2019सडक विभाग२०७६ आषाढ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice regarding the Letter of Intent PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38सडक विभाग२०७६ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice regarding the letter of intent PMEU/3371594/075/76/DPR-12सडक विभाग२०७६ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice regarding the opening of financial proposal PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38सडक विभाग२०७६ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
6घर टहराहरुको क्षेतीपूर्ति रकम सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
7आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8Regarding Manpower Repetition, PMEU/3371594/075/76/DPR~21,22,24-38सडक विभाग२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding the Letter of Intent of Acceptance PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक विभाग२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10मेची पुलको घर टहराको क्षेतीपूर्ति सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11पुराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धि सूचनासडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Regarding opening of Financial Proposal PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक विभाग२०७६ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding RFP , C.N MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, MBHPD, 2076-02-24सडक विभाग२०७६ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding EOI for IEE (C.N.DORESU-3371954-075-76-03 to 4) and EIA (C.N.DORESU-3371954-075-76-05 to 6), 2076-02-22, GESU Unitसडक विभाग२०७६ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ जेठ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice regarding repetition of proposed professional experts, RFP Evaluation PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक विभाग२०७६ जेठ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Regarding the Opening of RFP, Contract ID: PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक विभाग२०७६ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice regarding Invitation for RFP, EOI-02, [Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-21, 22 & 24-38]सडक विभाग२०७६ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice regarding pre-bid meeting and its conclusion drafted on 2076-01-27 [RFP submission, Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-05 to 14]सडक विभाग२०७६ बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation