सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 त्रिशुली मैलुङ्गको स्याफुवेसी रसुवागढिको सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2075-12-18 डाउनलोड गर्नुहोस्
2 त्रिशुली मैलुङ्गको स्याफुवेसी रसुवागढिको सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2075-12-18 डाउनलोड गर्नुहोस्
3 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफुवेसी रसुवागढी सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-30 डाउनलोड गर्नुहोस्
4 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफुवेसी रसुवागढी सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-30 डाउनलोड गर्नुहोस्
5 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना कार्किमनकामना, गेर्खु, र भैरवी । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-23 डाउनलोड गर्नुहोस्
6 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना कार्किमनकामना, गेर्खु, र भैरवी । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-23 डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. १०-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. १०-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 त्रिशुली मैलुङ्गको स्याफुवेसी रसुवागढिको सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७-२०७८/०७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 त्रिशुली मैलुङ्गको स्याफुवेसी रसुवागढिको सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७-२०७८/०७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७९ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७९ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Clarification No.1 for Contract Identification No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3; Improvement of Malekhu-Muglin Section (Km 43+542 to Km 82+403) of Prithvi Highway Under SRCTIP. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Clarification No.1 for Contract Identification No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3; Improvement of Malekhu-Muglin Section (Km 43+542 to Km 82+403) of Prithvi Highway Under SRCTIP. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice for Cancellation of Bids गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय तथा सूचना महाकाली कोरिडोर सडक योजना (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिंकर सडक) दार्चुला २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्