सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Request for Expression of Interest (REOI); Consulting Services-Individual; for Nepal India Regional Trade and Transport Projectसडक विभाग२०७७ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
2Amendment Notice for "Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-5"सडक विभाग२०७७ साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Amendment Notice for Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-4सडक विभाग२०७७ साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4EOI Notice & TOR of Package No SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7_Detailed Design and Technical Support Consultantसडक विभाग२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5म्याद थप सम्बन्धमा सडक डिभिजन ललितपुर२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6म्याद थपका लागि पत्राचार गरिएका निर्माण व्यवशायीहरुकाे विवरणसडक डिभिजन ललितपुर२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7म्याद थपका लागि पत्राचार गरिएका निर्माण व्यवशायीहरुकाे विवरणसडक डिभिजन ललितपुर२०७७ साउन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ साउन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9"Notice on Request for Expression of Interest (REOI), Notice No. SRCTRIP/01&02/076-77" _ Reminder Noticeसडक विभाग२०७७ साउन २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Request for Proposals for procurement of Detail Engineering Survey, Detailed Design and Preparation of Report(DPR) under contract ID PMEU/33701123/076/77/DPR:39-40याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ साउन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-4सडक विभाग२०७७ साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Request for Expression of Interest (REOI); SRCTIP-DOR-NNM-CS-IND-5सडक विभाग२०७७ साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Circulated Regarding Amendmentsसडक विभाग२०७७ साउन ०५फाइल उपलब्ध छैन
14Website तथा CMS Data Update गर्ने बारे परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ साउन ०४फाइल उपलब्ध छैन
15Circulated Regarding Decision Implementationसडक विभाग२०७७ साउन ०२फाइल उपलब्ध छैन
16आ.व. २०७७।७८ को कार्यक्रम सञ्चालन, ठेक्कापट्टा र आकस्मिक मर्मत सम्भार सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ साउन ०१फाइल उपलब्ध छैन
17Amendment on Extension of Submission Deadline of REOI_ESIA Study of KDP Road_C.N. SRCTIP-DoR-KDP-SC-QCBS-03सडक विभाग२०७७ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18संस्थागत प्रतिवेदन तयारी, प्रगति विवरण पठाउने तथा विभिन्न मितिका परिपत्रहरु पठाइएको सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ३१फाइल उपलब्ध छैन
19का.स.मु तथा सम्पत्ति विवरण सूचना Download Linksसडक विभाग२०७७ आषाढ ३१फाइल उपलब्ध छैन
20प्रगति विरवणा पेश गर्ने बारे परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ३१फाइल उपलब्ध छैन

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation