कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सुची-नागरिक बडापत्र आनुसारका सेवाहरु ।सेवाको विवरण:  नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ।सेवा कसरी प्राप्तगर्न सकिन्छ भन्ने कुरा:  पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री शिवशरण तिमल्सिनाफोन नं : ९८४९३२८४४४ईमेल : shivtimalsina@gmail.com

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation