सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आव्हान सम्न्धी सूचनाधनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरइभन्ज्याङ्ग सडक आयोजना कार्यालय, बि.पी. नगर२०७८ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Invitation for Bids (Amendment on Notice 04-2077/78)सडक विभाग२०७८ बैशाख २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Login Credentialsसडक विभाग२०७८ बैशाख २८फाइल उपलब्ध छैन
4सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना -००२/२०७७/७८ मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमक२०७८ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Amendment to the RFP Notice No. : SRCTIP/5 /077-78 Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Amendment No. 1 for ICB 3, Extension of Time of Submission for ICB3, QCBS-11, IND-13, IND-15, IND-16विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding Invitation of Proposals गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Clarification No. 1, CLARIFICATION ON PREQUALIFICATION DOCUMENTS, Contract No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Clarification 1 to the RFP; Consulting Services for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports, C.N. SRCTIP-DOR-CS-QCBS- 11विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice for Shortlisted Consulting Firms & Submission of RFP for SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1_Consulting Service for Construction Supervision of Improvement/Widening of Nagdhunga - Naubise - Mugling Road and Bridgesविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना सडक डिभिजन सुर्खेत२०७८ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Request for Expression of Interest for Social Development Advisor (SDA)विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Request for Expression of Interest for Environment Advisorविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Request for Expression of Interest for Financial Management Consultant (FMC)विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा (MDAC) आ.व. २०७७।०७८सडक विभाग२०७८ बैशाख ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Invitation for RFP on Intellegent Traffic Light Systemसडक विभाग२०७८ बैशाख ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Regarding Opening of Financial Proposal_SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7; Detailed Design and Technical Support Consultant for Research and Training Centre at Gajuri विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18चालु आ.ब २०७७/७८ चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरणसडक डिभिजन दाङ्ग२०७८ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice for Shortlisted consulting Firms and Submission of RFP_SRCTIP-DOR-CS-QCBS-11_Road User Satisfaction Surveyविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20सुरक्षा सेवा करार सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएकोयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

Updates

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation