सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice Regarding Intention of Acceptance, C.N.MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, 2076-04-19, MBHPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice Regarding Opeining Of FInancial Proposal, 2076-04-09, MBHPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3बार्षिक प्रगति विवरण सारांस २०७५-७६ सडक डिभिजन दमक२०७६ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice regarding the Letter of Intent PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Notice regarding the letter of intent PMEU/3371594/075/76/DPR-12सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice regarding the opening of financial proposal PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
8आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9घर टहराहरुको क्षेतीपूर्ति रकम सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice Regarding the Letter of Intent of Acceptance PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Regarding Manpower Repetition, PMEU/3371594/075/76/DPR~21,22,24-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12मेची पुलको घर टहराको क्षेतीपूर्ति सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13पुराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धि सूचनासडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Regarding opening of Financial Proposal PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regarding RFP , C.N MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, MBHPD, 2076-02-24सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding EOI for IEE (C.N.DORESU-3371954-075-76-03 to 4) and EIA (C.N.DORESU-3371954-075-76-05 to 6), 2076-02-22, GESU Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ जेठ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice regarding repetition of proposed professional experts, RFP Evaluation PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Regarding the Opening of RFP, Contract ID: PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation