सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका भवन र जग्गा तथा साे अन्य निकायले प्रयोग गरेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ फाल्गुण २१फाइल उपलब्ध छैन
2आशयको सूचना_५२_५८सडक डिभिजन लहान२०७७ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Email Updatesसडक विभाग२०७७ फाल्गुण १६फाइल उपलब्ध छैन
4मर्मतको दररेट उपलब्ध गराउने बारेयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5दररेट उपलब्ध गराउने बारेयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Request for Expression of Interest for Gender Specialistविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा२०७७ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
7Request for Expression of Interest for Occupational Health and Safety Specialistविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा२०७७ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8दररेट उपलब्ध गराउने बारेयान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)२०७७ फाल्गुण ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9जिन्सी मालसामान लिलाम बढाबढ सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचनासडक विभाग२०७७ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice for Shortlisted Consulting Firms Regarding Second Bridge Improvement and Maintenance Program (BIMP-II)सडक विभाग२०७७ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice for Shortlisted Consulting Firms_SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-03; ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Roadविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा२०७७ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.-०५-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
13बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०४-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Email Loginसडक विभाग२०७७ माघ २३फाइल उपलब्ध छैन
15हालसम्मको प्रगति विवरण, (मिति २०७७/१०/२२ सम्मको)सडक डिभिजन दाङ्ग२०७७ माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16आशयको सूचना_४३_५१ आर्थिक सडक डिभिजन लहान२०७७ माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएका नि‍.ब्य.हरुसडक डिभिजन दाङ्ग२०७७ माघ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Shortlisted consultants and Submission of RFP, C.N. SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-2 & SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7; KDP Detailed Design and Gajuri Training Centreविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा२०७७ माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice to the Concerned Consulting Forms_"Opening of Financial Proposals"सडक विभाग२०७७ माघ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
20आशयको सूचना_४३_५१सडक डिभिजन लहान२०७७ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

Updates

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation