सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT – FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANT (FMC); SRCTIP-DOR-CS-IND-13विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ आश्विन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2सडक विभाग वा अन्तर्गत कार्यरत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवा / काज सम्बन्धी विवरण ।सडक विभाग२०७८ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3सडक विभाग वा अन्तर्गत कार्यरत रा.प.तृ.श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७८ आश्विन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सुचना सडक डिभिजन, जनकपुर२०७८ आश्विन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5धरौटी रकम फिर्ता सम्बन्धमा ।संघिय सडक निर्देशनालय, सुर्खेत२०७८ आश्विन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6EOI Notice and Invitation for Bidsसडक विभाग२०७८ आश्विन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सुचनासडक विभाग२०७८ आश्विन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Request for Bids from Prequalified Applicants for Improvement of Naubise-Malekhu Section (Km 0+000 to Km 43+542) of Prithvi Highway; Contract Identification No: SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-2विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ आश्विन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Request for Bids from Prequalified Applicants for Improvement of Nagdunga-Naubise Section (Km 0+000 to Km 12+260) of Tribhuvan Highway; Contract Identification No: SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-1विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ आश्विन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10सडक अतिक्रमण हटाउने बारे सार्बजनिक सुचना /सडक डिभिजन, जनकपुर२०७८ आश्विन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DOR-CS-QCBS-11 ; Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reportsविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ आश्विन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 02 ; Detailed Design of Upgradation of Kamala-Dhalkebar- Pathlaiya Section (130Km) of Mahendra Highway and Bridgesविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ आश्विन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Re- Request for Expression of Interest for Geotechnical Engineering Expert (GEE) at DOR-GESUविकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ आश्विन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14JDS (2022) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमासडक विभाग२०७८ आश्विन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Request for Proposal (RFP) _Consulting Services on Traffic Count, Road Roughness and Surface Distress Survey on National Highways (NH): CN: DORHMISICT/337310113/078/79-01HMIS-ICT शाखा२०७८ भाद्र ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice Regarding Opening of Financial Proposal_RFP Reference Number:SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS-03विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, सडक विभाग२०७८ भाद्र २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding EOI [Contract No: NSTRIPD/337011184/2078/79-D01]उत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७८ भाद्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Ammendment on RFP notice number- 01/RFP/078/79 ; "Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of the Bridges Contract No. BB-1123-DSD-077/78-01 to BB-1123-DSD-077/78-10 and BB 1122-DSD-077/78-11"सडक विभाग२०७८ भाद्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice of Intention to Award the Contract - SASEC Mugling Pokhara Highway Improvement project (SMPHIP)आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७८ भाद्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी दाेस्राे पटक प्रकाशित सूचनायान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर२०७८ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation