सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1थप विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (सबै डिभिजनहरु/आयोजनाहरु)गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ आषाढ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Centralized Email Account सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3नेपालको संशोधित निशाना छाप प्रयोग सम्बन्धी जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ १४फाइल उपलब्ध छैन
4CMS Update गर्ने बारे परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ १२फाइल उपलब्ध छैन
5वेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ११फाइल उपलब्ध छैन
6भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पत्रहरु जानकारी तथा कार्यार्थ परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ११फाइल उपलब्ध छैन
7Regarding Letter of Intent [PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31]याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8ARMP 2020 प्रस्ताव बुझाउने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकोसडक विभाग२०७७ आषाढ १०फाइल उपलब्ध छैन
9Amendment on REOI Notice_KDP-CS-QCBS- 02 & 03_Consultancy Services_KDP Detailed Design and ESIA Studyसडक विभाग२०७७ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Regarding Letter of Intent [PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21]याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11सहभागी हुने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०३फाइल उपलब्ध छैन
12बोलपत्र आव्हान गरिएको बारे ।दार्चुला तिंकर सडक योजना२०७७ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Regarding the invitation for Opening of Financial Proposal PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15आ.व. २०७७-७८ को ARMP प्रस्तावको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०१फाइल उपलब्ध छैन
16Amendment on the Request for Expression of Interest (REOI) for ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya section of MRM wideingसडक विभाग२०७७ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
17REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Section of MRM Wideningसडक विभाग२०७७ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Regarding the invitation for Opening of Financial Proposal PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Regarding clarification on repeated personnel _ RFP Evaluation _ Detail Engineering Survey, Detailed Design and Preparaion of Report (DPR) of Road Section/s under Contract ID: PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20कर्मचारीको विवरण सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ जेठ २७फाइल उपलब्ध छैन

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation