सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Invitation for Bids (Third Amendment on Notice No. 04-2077/78) सडक विभाग २०७८ जेठ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 लिलाम सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, जनकपुर २०७८ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Zoom Meeting सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice for shortlisted consulting firms & submission of RFP for SRCTIP-DOR-PMC-CS-QCBS-6 consulting service for a program management consultant for periodic maintenance सडक विभाग २०७८ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 आशय को सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७८ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, हेटौडा २०७८ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice regarding Notification of Intention to Award- Detailed Design and Technical Support Consultant for Research and Training Centre at Gajuri; SRCTIP-DOR-CS-QCBS-7 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकहरुको लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विवरण (चेक लिष्ट) सडक विभाग २०७८ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Invitation for Bids (Second Amendment on Notice No. 04-2077/78) सडक विभाग २०७८ जेठ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Amendment No. 2 to the RFP Notice No. : SRCTIP/5 /077-78 Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Amendment No. 2 for ICB 3, Extension of Time of Submission for ICB3, QCBS-11, IND-13, IND-15, IND-16 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना नं.०८-२०७७/७८ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Invitation for Bids (Amendment on Notice 04-2077/78) सडक विभाग २०७८ बैशाख २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना -००२/२०७७/७८ मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, दमक २०७८ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Amendment No. 1 for ICB 3, Extension of Time of Submission for ICB3, QCBS-11, IND-13, IND-15, IND-16 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice Regarding Invitation of Proposals गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Amendment to the RFP Notice No. : SRCTIP/5 /077-78 Consultancy Service for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Clarification No. 1, CLARIFICATION ON PREQUALIFICATION DOCUMENTS, Contract No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Clarification 1 to the RFP; Consulting Services for Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports, C.N. SRCTIP-DOR-CS-QCBS- 11 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice for Shortlisted Consulting Firms & Submission of RFP for SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1_Consulting Service for Construction Supervision of Improvement/Widening of Nagdhunga - Naubise - Mugling Road and Bridges विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्