सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2आ.व. २०७७-७८ को ARMP प्रस्तावको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०१फाइल उपलब्ध छैन
3Amendment on the Request for Expression of Interest (REOI) for ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya section of MRM wideingसडक विभाग२०७७ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Section of MRM Wideningसडक विभाग२०७७ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Regarding the invitation for Opening of Financial Proposal PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Regarding clarification on repeated personnel _ RFP Evaluation _ Detail Engineering Survey, Detailed Design and Preparaion of Report (DPR) of Road Section/s under Contract ID: PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7कर्मचारीको विवरण सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ जेठ २७फाइल उपलब्ध छैन
8REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for Detail Design of KDP Road, Contract Identification Number: SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 02सडक विभाग२०७७ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Circular Regarding ARMP of FY 2077-78, Budget and Temporary Staffs Mgnt.सडक विभाग२०७७ जेठ १९फाइल उपलब्ध छैन
10Notice regarding the repeated personnel in RFP Evaluation PMEU/3371594/076/77/DPR:01-21याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ जेठ १४फाइल उपलब्ध छैन
12Notice regarding the EOT for RFP submission [PMEU/33701123/076/77/DPR-22:31] EOT-05 (LAST EXTENSION)याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13आ.व. २०७७।७८ को ARMP सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ १२फाइल उपलब्ध छैन
14बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०९-२०७६/७७ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ जेठ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०८फाइल उपलब्ध छैन
16Notice Regarding the Extension of time(Extention No-05) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17सवारी पास सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०६फाइल उपलब्ध छैन
18 आ.व. २०७७।७८ को ARMP सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Request for Expression of Interest (REOI) -DCIDसडक विभाग२०७७ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice regarding the time extension (EOT-04) for RFP submission [PMEU/33701123/076/77/DPR-22:31]याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ बैशाख ३० डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation