सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1वेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ११फाइल उपलब्ध छैन
2भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पत्रहरु जानकारी तथा कार्यार्थ परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ११फाइल उपलब्ध छैन
3Regarding Letter of Intent [PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31]याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
4ARMP 2020 प्रस्ताव बुझाउने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकोसडक विभाग२०७७ आषाढ १०फाइल उपलब्ध छैन
5Amendment on REOI Notice_KDP-CS-QCBS- 02 & 03_Consultancy Services_KDP Detailed Design and ESIA Studyसडक विभाग२०७७ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Regarding Letter of Intent [PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21]याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7सहभागी हुने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०३फाइल उपलब्ध छैन
8बोलपत्र आव्हान गरिएको बारे ।दार्चुला तिंकर सडक योजना२०७७ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Regarding the invitation for Opening of Financial Proposal PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11आ.व. २०७७-७८ को ARMP प्रस्तावको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ आषाढ ०१फाइल उपलब्ध छैन
12Amendment on the Request for Expression of Interest (REOI) for ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya section of MRM wideingसडक विभाग२०७७ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
13REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for ESIA Study of Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Section of MRM Wideningसडक विभाग२०७७ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Regarding the invitation for Opening of Financial Proposal PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Regarding clarification on repeated personnel _ RFP Evaluation _ Detail Engineering Survey, Detailed Design and Preparaion of Report (DPR) of Road Section/s under Contract ID: PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16कर्मचारीको विवरण सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको ।सडक विभाग२०७७ जेठ २७फाइल उपलब्ध छैन
17REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for Detail Design of KDP Road, Contract Identification Number: SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 02सडक विभाग२०७७ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Circular Regarding ARMP of FY 2077-78, Budget and Temporary Staffs Mgnt.सडक विभाग२०७७ जेठ १९फाइल उपलब्ध छैन
19Notice regarding the repeated personnel in RFP Evaluation PMEU/3371594/076/77/DPR:01-21याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ जेठ १४फाइल उपलब्ध छैन

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation