सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice Regarding Re-Invitation of Bids, C.N:SRIP-ICB-NB-01 , SRIP-ICB-NB-02आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2निर्माण कार्य सम्बन्धमा - निर्माण व्यबसायी दि आनन्दडिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौं २२०७५ बैशाख ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Amendment No.1 of Notice to Open Financial Bids (published in 2074/12/26)हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice for Opening of Financial Proposal for DPR, Contract No:-PMEU/337362/074/75 DPR 1~5, PMEU/337159/074/75 DPR 6~19 and Feasibility PMEU/337159/074/75 F~1 (Notice No 3-PMEU/074/75)सडक विभाग२०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5अार्थिक पस्ताव सम्बन्धमासडक डिभिजन इलाम२०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Letter of Intention to Award Contracts-25सडक डिभिजन इलाम२०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding Repetition of Manpower,Notice No-3-PMEU-074-75, C.N PMEU-3373621-074-75 DPR 1-5, PMEU-337159-074-75 DPR 6-19,PMEU Unitसडक विभाग२०७४ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8LOI of Technical notice 03-2074-75हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र आह्वानको सूचना (०८-२०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७४ चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचनासडक डिभिजन नुवाकोट२०७४ चैत्र १३फाइल उपलब्ध छैन
11आसय को सूचना (ठेक्का नं. २१ र २२ आ.व. २०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७४ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आह्वानको सूचना (०७-२०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७४ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice Regarding Annulment of Bidding Process, ADB/PDआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७४ फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N : RSDPAF-DoR-G/ICB-16, Mechanical Branchसडक विभाग२०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N : RSDPAF-DoR-G/ICB-11, Mechanical Branchसडक विभाग२०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regarding Intention of Award , C.N: RSDPAF-DoR-G/ICB-12, Mechanical Branchसडक विभाग२०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचनासडक डिभिजन नुवाकोट२०७४ फाल्गुण १५फाइल उपलब्ध छैन
18Notice Regarding Consulting Services on Traffic, Surface Distress and Road Roughness Surveys on Strategic Road Networks (SRN),HMIS-ICT Unitसडक विभाग२०७४ माघ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice Regarding Construction Supervision and TOR of C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-1, C.,C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-2,C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-3, FCBसडक विभाग२०७४ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice Regarding Opening Financial Bids,C.N:HRP/3372244/074/75/UT-013 and C.N:HRP/3372244/073/74/BC-033हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७४ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation