सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1आ.व. २०७७।७८ को ARMP सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ १२फाइल उपलब्ध छैन
2Notice regarding the EOT for RFP submission [PMEU/33701123/076/77/DPR-22:31] EOT-05 (LAST EXTENSION)याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०९-२०७६/७७ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ जेठ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०८फाइल उपलब्ध छैन
5Notice Regarding the Extension of time(Extention No-05) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6सवारी पास सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०६फाइल उपलब्ध छैन
7Request for Expression of Interest (REOI) -DCIDसडक विभाग२०७७ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 आ.व. २०७७।७८ को ARMP सम्बन्धमा ।सडक विभाग२०७७ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice regarding the time extension (EOT-04) for RFP submission [PMEU/33701123/076/77/DPR-22:31]याेजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा (PMEU), सडक विभाग२०७७ बैशाख ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice of Intention for Award of the Contract - ADBसडक विभाग२०७७ बैशाख २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding the Extension of time(Extention No-06) for RFP Submission, PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Notice Regarding the Extension of time(Extention No-04) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice Regarding the Extension of Time(EoT-05) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७७ बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आयशको सूचना ।सडक विभाग२०७७ बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding the Extension of Time(EoT-03) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31सडक विभाग२०७७ बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regarding the Extension of time(Extention No-03) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding the Extension of Time(EoT-02) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31सडक विभाग२०७७ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice Regarding the Extension of Time(EoT-04) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७७ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०८-२०७६/७७ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर२०७७ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20निर्माण कार्य गराउंदा स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी अपनाउने बारे परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation