सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने / गराउने सम्बन्धमा परिपत्र गरिएकाे ।सडक विभाग२०७७ बैशाख ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2अत्यन्त जरुरि !! LMBIS Instruction & Procedure (आगामी आ.व. ०७७/७८ को प्रस्तावित कार्यक्रम प्रविष्टी सम्बन्धमा)सडक विभाग२०७६ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding the Extension of time(Extention No-02) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice Regarding the Extension of Time(EoT-03) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding the Extension of Time(EoT-01) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31सडक विभाग२०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Notice Regarding the Extension of Time(EoT-02) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७६ चैत्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding Extension of Time For RFP Submission QRDC-R/2076/77-1गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ चैत्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding the Extension of Time for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21सडक विभाग२०७६ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9e-GP सम्बन्धि PPMO को सूचानासडक डिभिजन भरतपुर२०७६ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
11सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाको सूचना नं. :01-2076/77 मा संशोधन गरिएको ।सडक विभाग२०७६ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Regarding Invitation of Proposals from Shortlisted Consultants [PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31], Planning Monitoring and Evaluation Unit (PMEU), DORसडक विभाग२०७६ चैत्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Regarding Manpower Repetition [PMEU/33701123/076/77/DPR:25,29 & 30]सडक विभाग२०७६ फाल्गुण २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०९ र १० /२०७६/७७सडक डिभिजन दमक२०७६ फाल्गुण २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०९/२०७६/७७सडक डिभिजन दमक२०७६ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Regarding Invitation of Proposals from Shortlisted Consultants [PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21], Planning, Monitoring and Evaluation Unit (PMEU,DOR)सडक विभाग२०७६ फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Regarding Amendment No. 1 for Notice No.1/076/77 [Madan Bhandari Highway Project Directorate, Chakupat, Lalitpur]सडक विभाग२०७६ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Amendment Notice No. 1 Notice No: DORHMISICT/076/77/04 Date of First Publication: 2076/10/29सडक विभाग२०७६ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Request for Proposal (RFP) - (CN: DORHMISICT/337310113/076/77-01 (RE)) (February 2020)सडक विभाग२०७६ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Regarding clarification on repeated key professionals; PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31 (Except DPR-25, 27 & 28)सडक विभाग२०७६ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation