सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice Regarding Clarification No. 1 on Bidding Document of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR-NTCP-W-ICB-01. सडक विभाग २०७५ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice Regarding Clarification No. 1 on Bidding Document of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR-NTCP-W-ICB-01. सडक विभाग २०७५ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice Regarding Amendment No. 1 , Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR- NTCP-W-ICB-01, FCB सडक विभाग २०७५ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice Regarding Amendment No. 1 , Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR- NTCP-W-ICB-01, FCB सडक विभाग २०७५ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice Regarding REOI , C.N,. NIRTTP-DOR-S-IND-3, Development Cooperation Implementation Division सडक विभाग २०७५ भाद्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice Regarding REOI , C.N,. NIRTTP-DOR-S-IND-3, Development Cooperation Implementation Division सडक विभाग २०७५ भाद्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notice Regarding C.N SHIP-OCB-KK-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice Regarding C.N.SHIP-OCB-KK-02 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice Regarding C.N SHIP-OCB-KK-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice Regarding C.N.SHIP-OCB-KK-02 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 लमही-कोइलाबास सडक को मुआब्जा वितरण बारे हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय, नेपालगंज २०७५ भाद्र १४ फाइल उपलब्ध छैन
14 लमही-कोइलाबास सडक को मुआब्जा वितरण बारे हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय, नेपालगंज २०७५ भाद्र १४ फाइल उपलब्ध छैन
15 Notice Regarding Bid Cancellation , RSDPAF II-DoR-G-ICB-21, Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice Regarding Bid Cancellation , RSDPAF II-DoR-G-ICB-21, Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना , पुल योजना मध्ये सेक्टर नं २ , चाकुपाट , ललितपुर | सडक विभाग २०७५ भाद्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना , पुल योजना मध्ये सेक्टर नं २ , चाकुपाट , ललितपुर | सडक विभाग २०७५ भाद्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 NOitce Regarding Nagdhunga Tunnel Construction Project, IFB No.:NTCP/01/075-76, FCB सडक विभाग २०७५ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 NOitce Regarding Nagdhunga Tunnel Construction Project, IFB No.:NTCP/01/075-76, FCB सडक विभाग २०७५ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्