बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1Invitation for Bid No: RDDNG/077/78-052077-08-102077-08-25सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
2Ammendment Notice 1 for Notice No. 03-077-782077-08-082077-08-19सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
3Invitation-for-bid RDDNG/077/78-032077-07-192077-08-19सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
4Ammendment notice no 2-077-782077-07-252077-08-14सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
5Invitation-for-bid RDDNG/077/78-022077-07-122077-08-12सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
6Invitation for Bid No: RDDNG/077/78-042077-07-232077-08-08सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ७-२०७७/७८ २०७७ फाल्गुण १०२०७७ चैत्र १२सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
8राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम, सुचना न. ०८२०७७ फाल्गुण ०५२०७७ चैत्र ०६सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र आव्हान सूचना_१०-०७७/७८२०७७ फाल्गुण ०३२०७७ चैत्र ०५सडक डिभिजन लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०६-०७७/७८ २०७७ माघ २५२०७७ फाल्गुण २५सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
11सुचना न. ०७ बोलपत्रको आशयको सुचना२०७७ फाल्गुण ०९२०७७ फाल्गुण १६सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आव्हान सूचना_०९-०७७/७८२०७७ पौष २७२०७७ माघ २८सडक डिभिजन लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
13बोलपत्र सूचना -५२०७७ पौष २७२०७७ माघ २८सडक डिभिजन हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र आव्हान सूचना_०८-०७७/७८२०७७ पौष २१२०७७ माघ २३सडक डिभिजन लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
15IFB-077-78-03२०७७ पौष २०२०७७ माघ २१सडक डिभिजन बैतडीफाइल उपलब्ध छैन
16सुचना न. ०७२०७७ पौष २०२०७७ माघ २०सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
17सुचना न. ०५ आशयको सूचना२०७७ माघ १३२०७७ माघ २०सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०५-०७७/७८ २०७७ पौष १४२०७७ माघ १५सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
19सुचना न. ०५ आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना२०७७ माघ ०५२०७७ माघ १२सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
20सुचना न. ०६ बोलपत्रको आशयको सुचना२०७७ पौष २४२०७७ माघ ०२सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation