बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. २/२०७६/७७२०७६ साउन ३१२०७६ भाद्र २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
2Tender Notice No: 01-076/77२०७६ साउन १६२०७६ साउन ३१डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १/२०७६/७७२०७६ साउन १६२०७६ साउन ३१सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १०/२०७५/७६२०७६ बैशाख ३०२०७६ जेठ २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ८/२०७५/७६२०७६ बैशाख २०२०७६ जेठ १९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ५/२०७५/७६२०७५ चैत्र २२२०७६ बैशाख २३सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
7Tender Notice_7-2075/076२०७५ फाल्गुण १४२०७५ चैत्र १४डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
8Invitation for Bid No: RDDNG /075/76-07२०७५ फाल्गुण ०५२०७५ चैत्र ०४डिभिजन सडक कार्यालय,दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
9Tender Notice_6-2075/076२०७५ माघ १०२०७५ फाल्गुण १२डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. २/२०७५/७६२०७५ मंसिर २३२०७५ पौष २४सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धिको सूचना नं. १/२०७५/७६ २०७५ आश्विन ०२२०७५ कार्तिक ०९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
12सूचना नं. ०१-०७५/७६ , डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोट २०७५ आश्विन ०९२०७५ कार्तिक ०८सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice No.: 01-075/76 Ilam२०७५ भाद्र २६२०७५ आश्विन २६डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
14Road Board Tender Notice_1२०७५ साउन २५२०७५ भाद्र १०डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
15ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०६-०७४/७५२०७४ चैत्र २७२०७५ बैशाख २७सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
16बोलपत्र आब्हानको सूचना, सूचना नं. ०५ -०७४/७५२०७४ चैत्र २०२०७५ बैशाख २०सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice No.: 05-074/75 Ilam२०७४ फाल्गुण २१२०७४ चैत्र २१डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
18ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०४-०७४/०७५२०७४ फाल्गुण ०६२०७४ चैत्र ०६सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice No.: 04-074/75 Ilam२०७४ माघ २२२०७४ फाल्गुण २३डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice No.: 03-074/75 Ilam२०७४ मंसिर २८२०७४ पौष ३०डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation