बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १२/२०७६/७७२०७६ फाल्गुण १८२०७६ चैत्र १८सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
2बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ११/२०७६/७७ २०७६ फाल्गुण ११२०७६ चैत्र १२सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ९/२०७६/७७२०७६ माघ ०५२०७६ फाल्गुण ०७सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १०/२०७६/७७२०७६ माघ ०६२०७६ फाल्गुण ०७सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
5Tender Notice No 04/076/77२०७६ पौष २२२०७६ माघ २३सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ८/२०७६/७७२०७६ पौष २७२०७६ माघ १३सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ७/२०७६/७७ २०७६ मंसिर २६२०७६ पौष १०सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ६/२०७६/७७२०७६ कार्तिक २९२०७६ मंसिर २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ५/२०७६/७७२०७६ आश्विन १५२०७६ कार्तिक १५सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ३/२०७६/७७२०७६ भाद्र २५२०७६ आश्विन ३०सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ४/२०७६/७७२०७६ भाद्र २९२०७६ आश्विन २८सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आह्वानको सूचना (००२/७६/७७)२०७६ भाद्र २७२०७६ आश्विन २७सडक डिभिजन चरिकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
13बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. २/२०७६/७७२०७६ साउन ३१२०७६ भाद्र २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
14Tender Notice No: 01-076/77२०७६ साउन १६२०७६ साउन ३१सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
15बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १/२०७६/७७२०७६ साउन १६२०७६ साउन ३१सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
16बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १०/२०७५/७६२०७६ बैशाख ३०२०७६ जेठ २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
17बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ८/२०७५/७६२०७६ बैशाख २०२०७६ जेठ १९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ५/२०७५/७६२०७५ चैत्र २२२०७६ बैशाख २३सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
19Invitation for Bid No: RDDNG /075/76-07२०७५ फाल्गुण ०५२०७५ चैत्र ०४सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. २/२०७५/७६२०७५ मंसिर २३२०७५ पौष २४सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation