बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान सुचना न. ०३,२०७७ भाद्र २८२०७७ आश्विन २६सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
2बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०३-०७७/७८ २०७७ भाद्र २३२०७७ आश्विन २३सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
3राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम, सुचना न. ०२२०७७ भाद्र २१२०७७ आश्विन २०सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.०२-२०७७/७८ २०७७ भाद्र १८२०७७ आश्विन १९सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०१-२०७७/७८२०७७ साउन ०६२०७७ भाद्र ०७सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
6test tender२०७७ साउन ०२२०७७ साउन १६Super Test Officeफाइल उपलब्ध छैन
7बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.९-२०७६/७७ २०७६ चैत्र २६२०७७ बैशाख २६सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १२/२०७६/७७२०७६ फाल्गुण १८२०७६ चैत्र १८सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ११/२०७६/७७ २०७६ फाल्गुण ११२०७६ चैत्र १२सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०८-२०७६/७७ २०७६ फाल्गुण ०१२०७६ चैत्र ०२सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १०/२०७६/७७२०७६ माघ ०६२०७६ फाल्गुण ०७सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ९/२०७६/७७२०७६ माघ ०५२०७६ फाल्गुण ०७सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
13Tender Notice No 04/076/77२०७६ पौष २२२०७६ माघ २३सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ८/२०७६/७७२०७६ पौष २७२०७६ माघ १३सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
15बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०७-२०७६/७७ २०७६ पौष ११२०७६ पौष २७सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
16बोलपत्र सम्बन्धि आवहान सुचना नं. ०६-२०७६/७७ २०७६ मंसिर १३२०७६ पौष १४सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
17बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ७/२०७६/७७ २०७६ मंसिर २६२०७६ पौष १०सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ६/२०७६/७७२०७६ कार्तिक २९२०७६ मंसिर २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०५-२०७६/७७ २०७६ कार्तिक ०६२०७६ मंसिर ०६सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ५/२०७६/७७२०७६ आश्विन १५२०७६ कार्तिक १५सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation