बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1Invitation for Bid No: RDDNG/077/78-052077-08-102077-08-25सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
2Invitation-for-bid RDDNG/077/78-032077-07-192077-08-19सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
3Ammendment Notice 1 for Notice No. 03-077-782077-08-082077-08-19सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
4Ammendment notice no 2-077-782077-07-252077-08-14सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
5Invitation-for-bid RDDNG/077/78-022077-07-122077-08-12सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
6Invitation for Bid No: RDDNG/077/78-042077-07-232077-08-08सडक डिभिजन दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना२०७८ जेठ ०२२०७८ आषाढ ०१धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरइभन्ज्याङ्ग सडक आयोजना कार्यालय, बि.पी. नगरडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.११-२०७७/७८ २०७८ बैशाख ३१२०७८ जेठ ३१सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.-१०-२०७७/७८ २०७८ बैशाख २२२०७८ जेठ २१सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ९-२०७७/७८ २०७८ बैशाख ०३२०७८ जेठ ०३सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र सूचना -६२०७८ बैशाख ०२२०७८ जेठ ०२सडक डिभिजन हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.०८-२०७७/७८ २०७७ चैत्र २९२०७८ बैशाख २८सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
13बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ७-२०७७/७८ २०७७ फाल्गुण १०२०७७ चैत्र १२सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
14सुरक्षा गार्ड करार सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना२०७७ फाल्गुण २६२०७७ चैत्र १२यान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली (हाल बुडर)डाउनलोड गर्नुहोस्
15राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम, सुचना न. ०८२०७७ फाल्गुण ०५२०७७ चैत्र ०६सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
16बोलपत्र आव्हान सूचना_१०-०७७/७८२०७७ फाल्गुण ०३२०७७ चैत्र ०५सडक डिभिजन लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
17बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०६-०७७/७८ २०७७ माघ २५२०७७ फाल्गुण २५सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
18सुचना न. ०७ बोलपत्रको आशयको सुचना२०७७ फाल्गुण ०९२०७७ फाल्गुण १६सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र आव्हान सूचना_०९-०७७/७८२०७७ पौष २७२०७७ माघ २८सडक डिभिजन लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र सूचना -५२०७७ पौष २७२०७७ माघ २८सडक डिभिजन हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation