बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिति देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति म्याद समाप्त मिति कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1Invitation for Bid No: RDDNG/077/78-052077-08-102077-08-25सडक डिभिजन. दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
2Invitation-for-bid RDDNG/077/78-032077-07-192077-08-19सडक डिभिजन. दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
3Ammendment Notice 1 for Notice No. 03-077-782077-08-082077-08-19सडक डिभिजन. दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
4Ammendment notice no 2-077-782077-07-252077-08-14सडक डिभिजन. दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
5Invitation-for-bid RDDNG/077/78-022077-07-122077-08-12सडक डिभिजन. दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
6Invitation for Bid No: RDDNG/077/78-042077-07-232077-08-08सडक डिभिजन. दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
7Online Tender : bolpatra.gov.np२०७८ भाद्र १६२०७९ फाल्गुण १६सडक डिभिजन, जनकपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र सुचना न २/०७८/७९२०७८ आश्विन १२२०७८ कार्तिक ११सडक डिभिजन, हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र सूचना -१/०७८/०७९२०७८ साउन २७२०७८ भाद्र २५सडक डिभिजन, हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आव्हान सूचना_०१-०७८/७९२०७८ साउन ११२०७८ साउन २६सडक डिभिजन, लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना२०७८ जेठ ०२२०७८ आषाढ ०१धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरइभन्ज्याङ्ग सडक आयोजनाडाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.११-२०७७/७८ २०७८ बैशाख ३१२०७८ जेठ ३१सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
13बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.-१०-२०७७/७८ २०७८ बैशाख २२२०७८ जेठ २१सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ९-२०७७/७८ २०७८ बैशाख ०३२०७८ जेठ ०३सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
15बोलपत्र सूचना -६२०७८ बैशाख ०२२०७८ जेठ ०२सडक डिभिजन, हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्
16बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.०८-२०७७/७८ २०७७ चैत्र २९२०७८ बैशाख २८सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
17सुरक्षा गार्ड करार सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना२०७७ फाल्गुण २६२०७७ चैत्र १२यान्त्रिक कार्यालय, बुडरडाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ७-२०७७/७८ २०७७ फाल्गुण १०२०७७ चैत्र १२सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
19राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम, सुचना न. ०८२०७७ फाल्गुण ०५२०७७ चैत्र ०६सडक डिभिजन, डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र आव्हान सूचना_१०-०७७/७८२०७७ फाल्गुण ०३२०७७ चैत्र ०५सडक डिभिजन, लहानडाउनलोड गर्नुहोस्