बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आव्हान सूचना_०९-०७७/७८२०७७ पौष २७२०७७ माघ २८सडक डिभिजन लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
2बोलपत्र सूचना -५२०७७ पौष २७२०७७ माघ २८सडक डिभिजन हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र आव्हान सूचना_०८-०७७/७८२०७७ पौष २१२०७७ माघ २३सडक डिभिजन लहानडाउनलोड गर्नुहोस्
4IFB-077-78-03२०७७ पौष २०२०७७ माघ २१सडक डिभिजन बैतडीफाइल उपलब्ध छैन
5सुचना न. ०७२०७७ पौष २०२०७७ माघ २०सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
6सुचना न. ०५ आशयको सूचना२०७७ माघ १३२०७७ माघ २०सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०५-०७७/७८ २०७७ पौष १४२०७७ माघ १५सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
8सुचना न. ०५ आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना२०७७ माघ ०५२०७७ माघ १२सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
9सुचना न. ०६ बोलपत्रको आशयको सुचना२०७७ पौष २४२०७७ माघ ०२सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
10राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम, सुचना न. ०६२०७७ मंसिर १७२०७७ पौष १७सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
11सुचना न. ०४ र ०५ को आशयको सूचना२०७७ पौष ०६२०७७ पौष १३सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
12सुचना न. ०५२०७७ कार्तिक २४२०७७ मंसिर २४सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
13सुचना न. ०४२०७७ कार्तिक २३२०७७ मंसिर २३सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
14IFB-077/78-02२०७७ कार्तिक २३२०७७ मंसिर २३सडक डिभिजन बैतडीफाइल उपलब्ध छैन
15बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०४-०७७/७८ २०७७ कार्तिक ०२२०७७ मंसिर ०३सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
16सुचना न. ०२ र ०३ बोलपत्रको आशयको सुचना२०७७ कार्तिक २१२०७७ कार्तिक २९सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
17सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान सुचना न. ०३,२०७७ भाद्र २८२०७७ आश्विन २६सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०३-०७७/७८ २०७७ भाद्र २३२०७७ आश्विन २३सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
19राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम, सुचना न. ०२२०७७ भाद्र २१२०७७ आश्विन २०सडक डिभिजन डोटीडाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.०२-२०७७/७८ २०७७ भाद्र १८२०७७ आश्विन १९सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation