बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिति देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति म्याद समाप्त मिति कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आब्हानको सूचना, सूचना नं. ०५ -०७४/७५२०७४ चैत्र २०२०७५ बैशाख २०सडक डिभिजन, नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice No.: 05-074/75 Ilam२०७४ फाल्गुण २१२०७४ चैत्र २१सडक डिभिजन, इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
3ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०४-०७४/०७५२०७४ फाल्गुण ०६२०७४ चैत्र ०६सडक डिभिजन, नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice No.: 04-074/75 Ilam२०७४ माघ २२२०७४ फाल्गुण २३सडक डिभिजन, इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice No.: 03-074/75 Ilam२०७४ मंसिर २८२०७४ पौष ३०सडक डिभिजन, इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
6tender-notice-2-074-075-ilam२०७४ मंसिर १५२०७४ पौष १६सडक डिभिजन, इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आव्हान (सूचना नं. ०२-०७४/७५)२०७४ आश्विन ०९२०७४ कार्तिक ०८सडक डिभिजन, नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्