बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०१-२०७७/७८२०७७ साउन ०६२०७७ भाद्र ०७सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
2test tender२०७७ साउन ०२२०७७ साउन १६Super Test Officeफाइल उपलब्ध छैन
3बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.९-२०७६/७७ २०७६ चैत्र २६२०७७ बैशाख २६सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १२/२०७६/७७२०७६ फाल्गुण १८२०७६ चैत्र १८सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ११/२०७६/७७ २०७६ फाल्गुण ११२०७६ चैत्र १२सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०८-२०७६/७७ २०७६ फाल्गुण ०१२०७६ चैत्र ०२सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ९/२०७६/७७२०७६ माघ ०५२०७६ फाल्गुण ०७सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १०/२०७६/७७२०७६ माघ ०६२०७६ फाल्गुण ०७सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
9Tender Notice No 04/076/77२०७६ पौष २२२०७६ माघ २३सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ८/२०७६/७७२०७६ पौष २७२०७६ माघ १३सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०७-२०७६/७७ २०७६ पौष ११२०७६ पौष २७सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र सम्बन्धि आवहान सुचना नं. ०६-२०७६/७७ २०७६ मंसिर १३२०७६ पौष १४सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
13बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ७/२०७६/७७ २०७६ मंसिर २६२०७६ पौष १०सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ६/२०७६/७७२०७६ कार्तिक २९२०७६ मंसिर २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
15बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०५-२०७६/७७ २०७६ कार्तिक ०६२०७६ मंसिर ०६सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
16बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ५/२०७६/७७२०७६ आश्विन १५२०७६ कार्तिक १५सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
17बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. ०४-२०७६/७७२०७६ आश्विन ०२२०७६ कार्तिक ०३सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
18बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ३/२०७६/७७२०७६ भाद्र २५२०७६ आश्विन ३०सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ४/२०७६/७७२०७६ भाद्र २९२०७६ आश्विन २८सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं.०३-२०७६/७७ २०७६ भाद्र २७२०७६ आश्विन २७सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation