बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं. २-२०७६/७७ २०७६ भाद्र २७२०७६ आश्विन २७सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
2बोलपत्र आह्वानको सूचना (००२/७६/७७)२०७६ भाद्र २७२०७६ आश्विन २७सडक डिभिजन चरिकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. २/२०७६/७७२०७६ साउन ३१२०७६ भाद्र २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
4बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना नं ०१-२०७६/७७२०७६ साउन १२२०७६ भाद्र १०सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १/२०७६/७७२०७६ साउन १६२०७६ साउन ३१सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
6Tender Notice No: 01-076/77२०७६ साउन १६२०७६ साउन ३१सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १०/२०७५/७६२०७६ बैशाख ३०२०७६ जेठ २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ८/२०७५/७६२०७६ बैशाख २०२०७६ जेठ १९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
9बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ५/२०७५/७६२०७५ चैत्र २२२०७६ बैशाख २३सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
10Tender Notice_7-2075/076२०७५ फाल्गुण १४२०७५ चैत्र १४सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
11Tender Notice_6-2075/076२०७५ माघ १०२०७५ फाल्गुण १२सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. २/२०७५/७६२०७५ मंसिर २३२०७५ पौष २४सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
13Tender Notice Number: IFB02-2075/76२०७५ कार्तिक २९२०७५ मंसिर १६सडक डिभिजन हेटौडाडाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धिको सूचना नं. १/२०७५/७६ २०७५ आश्विन ०२२०७५ कार्तिक ०९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
15सूचना नं. ०१-०७५/७६ , डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोट २०७५ आश्विन ०९२०७५ कार्तिक ०८सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice No.: 01-075/76 Ilam२०७५ भाद्र २६२०७५ आश्विन २६सडक डिभिजन इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
17Road Board Tender Notice_1२०७५ साउन २५२०७५ भाद्र १०सडक डिभिजन पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
18ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०६-०७४/७५२०७४ चैत्र २७२०७५ बैशाख २७सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र आब्हानको सूचना, सूचना नं. ०५ -०७४/७५२०७४ चैत्र २०२०७५ बैशाख २०सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice No.: 05-074/75 Ilam२०७४ फाल्गुण २१२०७४ चैत्र २१सडक डिभिजन इलामडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation