सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Shortlisted Consultant and RFP for DPR, Notice no-11-PMEU-073-74, PMEU.सडक विभाग२०७३ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Dhading Gorkha Road Project, Contract No. EEAP/NCB/DG/03: Notice for Interntion of Award.आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७३ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
3सूचना न.५ सडक डिभिजन, चरिकोट२०७३ चैत्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice for financial opening, NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७३ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Revised RFP for Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads, Notice No:-10/PMEU/073-74, PMEU.सडक विभाग२०७३ चैत्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6EoI for Consultancy Services of Detailed Engineering Survey and Design of Bridges _RIPIII_3371334_BD24-28_073_74 total 5,RIP. सडक विभाग२०७३ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Shortlisted Consultant and RFP (DPR) for Notice no-10/PMEU/073/74, PMEU.सडक विभाग२०७३ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा (ठेक्का न. १४५ देखि १५३ सम्म, सूचना न. ४ )सडक डिभिजन, चरिकोट२०७३ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9आशयको सूचना (ठेक्का न. १४० देखि १४४ सम्म, सूचना न.४)सडक डिभिजन, चरिकोट२०७३ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice No.12-073/74, DRODMK/3371234/073/74-135~145सडक डिभिजन, दमक२०७३ फाल्गुण २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding RFP for notice no 01/073/74, Bridge Branchसडक विभाग२०७३ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Bid Opening Record, NSTRIPD.सडक विभाग२०७३ फाल्गुण २० डाउनलोड गर्नुहोस्
13Amendment no. 1 on RFP of contract no. ACQMP/3371454/2073/074-001उत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding Shortlisting of Consultants, NSTRIPउत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15EoI for Consultancy Services for Construction Supervision of Mahakali Bridge_Notice No. 06_RIP_073_74, RIP.सडक विभाग२०७३ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16EOI regarding Detail Engineering Survey , Design and Report Preparation of Roads (Package No PMEU/337159/073/74 DPR 22~44, PMEU/337363/073/74 DPR 1)सडक विभाग२०७३ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17EOI for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of various Roads, NSTRIPD.उत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice for Shortlisting of Consultants/ Submission of Proposals, NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण सडक आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19EOI for Engineering Survey, Detail design, Cost Estimate and Construction Supervision of Central Office Building of DoR, Maintenance Branch.सडक विभाग२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20EOI for Feasibility Study of roads Tunnels, Maintenance Branch.सडक विभाग२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation