Updated ESMF

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1ESMF addendum२०७० साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
2Final external Environmental safegaurd - SM, CJ & KJ २०७० साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
3Final external environmental safeguard- GD & KC२०७० साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4Final External social safegaurds -GD & KC२०७० साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation