Progress Reports

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1चाैथाे त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षाा _ आ.व. २०७८-७९

Office: सडक विभाग

२०७९ साउन १९डाउनलोड गर्नुहोस्
2Proactive_Disclosure Progress of Fy 2078-79 Magh to Chaitra

Office: सडक डिभिजन, सुर्खेत

२०७९ बैशाख १५डाउनलोड गर्नुहोस्
3Proactive_Disclosure Progress of Fy 2078-79 Kartik to Poush

Office: सडक डिभिजन, सुर्खेत

२०७८ माघ १४डाउनलोड गर्नुहोस्
4दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा (आ.व. २०७८।७९)

Office: सडक विभाग

२०७८ माघ १८डाउनलोड गर्नुहोस्
5तेस्राे चौमासिक प्रगति समीक्षा (MDAC) आ.व. २०७७।०७८

Office: सडक विभाग

२०७८ भाद्र १३डाउनलोड गर्नुहोस्
6दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा (MDAC) आ.व. २०७७।०७८

Office: सडक विभाग

२०७८ बैशाख ०८डाउनलोड गर्नुहोस्
7वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व.२०७६-७७)

Office: सडक विभाग

२०७७ पौष २३डाउनलोड गर्नुहोस्
8प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा (MDAC) आ.व. २०७७-७८

Office: सडक विभाग

२०७७ पौष २३डाउनलोड गर्नुहोस्
9Yearly Progress of 073-74

Office: सडक विभाग

२०७५ मंसिर ०५डाउनलोड गर्नुहोस्
10Yearly progress of 074-75

Office: सडक विभाग

२०७५ मंसिर ०५डाउनलोड गर्नुहोस्