EGP Phase II (EGP-II) Manual

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1BOQ creation in EGP-II manual२०७४ कार्तिक १५डाउनलोड गर्नुहोस्
2Public Entity Registration२०७४ कार्तिक १५डाउनलोड गर्नुहोस्
3Rebid of Tender in EGP II२०७४ कार्तिक १५डाउनलोड गर्नुहोस्