वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

२०७९ माघ ०६

नेपाल सरकार
भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
याेजना तथा अनुगमन महाशाखा
भू-वातावरण तथा सामाजिक शाखा
चाकुपाट, ललितपुर


डाउनलोड गर्नुहोस्