सडक सुधार आयोजना

कर्य्लाको इतिहास :

नेपाल सरकार र भारत सरकार, EXIM BAnk of India बीच 14 October, 2007 मा भएको ऋण सहयोग सम्झौतामा देशका विविन्न जिल्लाहरुमा सडकहरू निर्माण / स्तरोन्नति गर्ने उदश्यले आ. व ०६४/०६५ मा कार्यालय स्थापना भई प्रथम चरण (PHASE - I ) बाट शुरु भएको निर्माण कार्य मिति 21 October , २०११ को सम्झौता अनुसार PHASE - II र मिति NOVEMBER 25 , २०१५ को सम्झौता अनुसार PHASE - II चरणका कार्यहरु भई रहेको छ | 

चालु अवस्थामा रहेको योजना तथा कार्यक्रमहरु :

यश आयोजना मार्फत हाल चालु आर्थिक बर्समा प्रथम चरणको बाँकी कार्य र दोश्रो चरणका निम्न सडकरुको निर्माण / स्तरोन्नति गर्ने काम भैरहेको छ | PHASE - III अन्तर्गतका परमर्दाता छनौट कार्य भई रहेको छ |

निम्न :

१. राजविराज सडक (प्रथम चरणको बाँकि कार्य )

२. लामो साँघु - तामाकोशी जिरी सडक 

३. सहिद मार्ग सडक (घोराही-घर्ति गाउँ खण्ड )

४. लुम्बिनी बुद्धिस्ट सर्किट सडक 

५. संफे बगर- मार्तडी सडक (बर्जुगाद मर्तादि खण्ड )

६. बर्दचात -पल्दादा-तिरेनी सडक 

७. बालाजु-रानीपौवा-ककनी-त्रिसुली सडक

८. छहरे-बिदुर-सडक

९. बल्हु- दक्षिणकाली सडक

१० . भक्तपुर-नगरकोट-सिपघात सडक

११. भरतपुर-रामपुर-मेगौली सडक

१२. जनकपुर-परिक्रमा सडक 

कार्यालयको स्पस्ट द्रिस्तिकोण , लक्ष्य र उद्य्श्य :

राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरुप सदखारुको येकिन गरि स्तोरोंनती / सुधार कार्य सम्पादन गर्ने र बर्साई भरि यातायात सुबिधा उपलब्ध गराई दह्रो सडक संजालको बिकास गरि राष्ट्र निर्माण तथा गरिबी निवारण लाइ सहयोग पुर्याउने |

काम संग सम्बन्धित शाखा तथा कार्यालयहरु:

श्री सहिद मार्ग सडक योजना, लिवाङ्ग , रोल्पा 

श्री साँफेबगर- मार्तडी सडक योजना , साँफेबगर, अछाम 

श्री लुम्बिनी पर्क्रमा , बर्दघाट-पालदण्ड-त्रिबेणी सडक योजना 

श्री लामोसाँघु - तामाकोशी-जिरी-सडक योजना, थुम्पाखर , सिन्धुलिपल्चोव्क |

श्री बालाजु-त्रिसुली, छहरे-बिदुर सडक योजना , नया बनेस्वोर , काठमाडौँ |

श्री भक्तपुर-नगर्लोत-सिपघट, बल्हु-दक्षिणकाली सडक योजना , नया बनेस्वोर , काठमाडौँ  \

 

संम्पर्क गर्ब्ना सकिने स्तःन र ठेगाना 

सम्पर्क न: ०१-४११५८५२ , ०१-४११५५२३  फ़क्ष् न : ४११५५७१ 

सम्पर्क ठेगाना : श्री सडक सुधार आयोजना , नया बानेश्वर , काठमाडौँ  

कार्यालयको कार्यरत कर्मचारी
सी न  नाम  पद  टेलिफोन न / मोबाईल न  फोटो  e - mail id 
श्री बेद कण्ठ योगोल  प्रोजेक्ट कोअर्दिनेटर  ९८५११७४१७२    yogolbk@gmail .com 
२  श्री प्रकाश भक्त उपाध्याय  सी . दि . ई  9851011977   p_upd@yahoo.com
३  श्री दृस्टी काफ्ले  इन्जीनियर  ९८५११५२८१०   kaphledristi1@gmail.com
४  श्री ध्रुब कुमार झा  इन्जीनियर  9810323323   jhadhruwa@gmail.com
५  श्री संकर न्यौपाने  इन्जीनियर  9841417474   sr_neu14@yhaoo.com
           

कार्यालय मा रहेका सवारी साधनहरुको विवरण :

सवारी साधनहरुको विवरण
सी न सवारी साधन को  किसिम  संख्या  अवस्था (बिग्रेको / चालु ) 
१.  Mitsubishuli pajero, Se 1 Jha 164 1 चालु (मर्मत गर्नु पर्ने अवस्थाको ) पुरानो 
२.  Nisan Hi Lux, Ba 1 Jha 8949 चालु