• गृह पृष्‍ठ
  • सडक क्षेत्र सीप विकास शाखा
  • सडक क्षेत्र सीप विकास शाखा

सडक क्षेत्र सीप विकास शाखा

सडक विभागको  जनशक्तिको दक्षता /शिप अभिवृद्धि गर्ने :

कार्यविधि :

क) देश /विदेशमा Trainning उच्च शिक्षा ,Seminar, सम्मेलन ,कार्यशाला, अध्ययन Tour  आदिको पहिचान गरी Trainning Plan, Program तयार पार्ने कार्य गरिनेछ |

  •   स्वकृत Trainning Program  को जानकारी श्री स.वि. अन्तर्गत रहेका  निकायमा गराउने |
  • शाखा प्रमुखरु संग छलफल गरी Job  अनुसार आवश्यक पर्ने Training पहिचान गरि त्यसको Course तथा ToR तयार गर्ने, गराउने |
  • सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यत्ति/Institution को खोजी  र सहभागीहरुको चयन तथा Logistic supports (trainning स्थान , transport सामाग्री ) व्यवस्था मिलाउने; Payment को लागी Recommend गर्ने | यी कार्यहरु स्वीकृत कार्यक्रमको समयावधि भित्र सम्पन्न गर्ने |

ख) विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट गरीएको अध्यान अनुसन्धानका प्रतिवेदन संकलन गरि Documentation  आगामी आ.व. को प्रथम चौमासिक भित्र सम्पन्न गर्ने |

ग) संस्थागत विकासका लागी  विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाहरुको सदस्य बन्ने |

घ) पासपोर्ट तथा भिसा उपलब्ध गराउने तर्फ कार्यवाही अघि बढाउने |

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation