• गृह पृष्‍ठ
 • सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा
 • सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा

सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा

कार्य विवरण :

१.१ सडकहरुको सम्भाव्यता अध्ययन , बिस्तृत सर्भेक्षण तथा डिजाईन कार्य गर्ने |

१.२ सामरिक महत्त्वको सडक संजाल तथा त्यसमा जोडिने गरी सडक विभाग अन्तर्गतका कार्यालय तथा योजनाहरु तथा अन्य निकायले गरका सडक सम्बन्धि सर्भे र डिजाईन कार्यको जाँच गरी अन्तिम अनुमति दिने ।

१.३ सडक, ट्राफिक र सडक दुर्घटना बिषयमा नीतिहरुको तर्जुमा, सडक डिजाइन सम्बन्धी standard  मापदण्ड,  standard Drawings तथा सडक संग सम्बन्धित अन्य standard तयार पार्ने र पुराना standard  लाई अध्यावधिक गर्ने |

१.४ ट्राफिक दुर्घटना, यात्रु र परिवहन सम्बन्धि सर्भेक्षण अध्ययन गर्ने  ।

१.५ ट्राफिक प्रहरी संग मिलेर सडक दुर्घटनाको तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने  ।

१.६ सडक सुरक्षा र ट्राफिक ब्यबस्थापन  सम्बन्धि तालिम , सामग्री तयार गरी विभिन्न सडक प्रयोगकर्ता ,ट्राफिक प्रहरी र सडक प्राबिधिकहरुको  लागी तालिम संचालन गर्ने  ।

१.७ रोड सेफ्टी अडिट गर्ने  ।

१.८ ट्राफिक सिग्नल, ट्राफिक लगर, स्पिड डिरेक्सन दिभइस जस्ता विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने उपकरणहरुको जडान र सम्भार गर्ने तथा नमुना सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापन आयोजना संचालन गर्ने  ।

१.९ सडक सम्बन्धित निकायहरुलाई सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धि सल्लाह र जानकारी दिने

कार्यविधि :

२.१ सडकहरुको सम्भाव्यता अध्ययन , बिस्तृत सर्भेक्षण  तथा डिजाइन कार्य गर्ने  ।

 • सडक आवश्यक भएको भनी व्यक्ति  वा संस्थानबाट प्राप्त निवेदनहरू दर्ता गर्ने  ।
 • प्राप्त निवेदनहरु राष्ट्रिय यातायात निती, पंचा वर्षीय योजना इत्यादि जस्ता नीतिहरुमा भए नभएको जाँच गर्ने  ।
 • प्राप्त हुन सक्ने स्रोतहरुको अनुपातमा बार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने  ।
 • स्वीकृत कार्यक्रममा परेका सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत सर्बेक्षण तथा डिजाईन कार्यहरुको कार्यसूची तयार गर्ने  ।
 • आवस्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने  ।
 • नियुक्त गरिएको परामर्शदाताहरुको कामको मुल्यांकन गर्ने |
 • तयार भएको सम्भाव्यता, अध्ययन, बिस्तृत सर्भेक्षण तथा डिजाइन कार्यहरुको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यन्वयनका लागि प्राथमिकता तोक्ने |

२.२ सामरिक महत्वको सडक संजाल तथा त्यसमा जोडिने गरि सडक विभाग अन्तर्गतका कार्यालय तथा योजनाहरु तथा अन्य निकायले गरेको सडक सम्बन्धि सर्भे र डिजाइन  कार्यको जाच गरि अन्तिम अनुमति दिने |

 • प्राप्त निबेदनहरु दर्ता गर्ने |
 • निबेदनमा उल्लेखित कार्यहरु राष्ट्रिय यातायात नीति, पंच बर्षिय योजना इत्यादी जस्ता नीतिहरुमा भए नभएको जाँच गर्ने |
 • सडक डिजाइन सम्बन्धि सडक बिभागका मापदण्डहरु र सम्बन्धित अन्य मुलुकका मापदण्डहरु अनुसार काम भएको नभएको जाँच गर्ने |
 • मापदण्डहरु अनुसार काम नभएको भए त्यसको औचित्य तर्क संगत भएको वा नभएको जाँच गर्ने |
 • अन्तिम अनुमति दिने |

२.३ सडक, ट्राफिक र सडक दुर्घटना बिषयमा नीतिहरुको तर्जुमा, सडक डिजाइन सम्बधि स्टयान्डर्ड (मापदण्ड), स्टयान्डर्ड ड्रइङ्गहरु तथा सडकसंग सम्बन्धित अन्य स्टयान्डर्ड तयार गर्ने र पुराना स्टयान्डर्डलाइ अध्यावधिक गर्ने |

 • पंच बर्षिय योजनामा औल्याएइको सडक, ट्राफिक र सडक दुर्घटनाका क्षेत्रमा बन्नु पर्ने नीतिहरुको तर्जुमा गर्ने |
 • भएका मापदण्डहरुको प्रत्येक २ बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने |
 • नयाँ मापदण्डहरु तयार गर्न र पुराना मापदण्डहरु अध्यावधिक गर्न कार्यवाही उठाउने |
 • परामर्श सेवा आवश्यक पर्ने भएमा कार्यसुची र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने |

२.४ ट्राफिक प्रहरीसंग मिलेर सडक दुर्घटनाको तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने |

 • ट्राफिक प्रहरी संग रहेको दुर्घटनाको तथ्यांकको उतार ल्याउने |
 • प्राप्त तथ्यांकलाई विभिन्न भेरिएवलहरु प्रयोग गरि विश्लेषण गर्ने |
 • सो विश्लेषणका आधारमा सडक निर्माण, मर्मत, सुधार सम्बन्धि प्रस्ताव तयार गर्ने |

२.५ ट्राफिक, दुर्घटना, यात्रा र परिवहन सम्बन्धि सर्वेक्षण र अध्ययन गर्ने |

 • पहिलेको अध्यनहरुका आधारमा आवश्यक थप अध्यनहरुको कार्यसूची तयार गर्ने |
 • आवश्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने |
 • नियुक्त गरिएका परामर्शदाताहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने |
 • अध्यनहरुबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा नीतिगत निर्णयहरु लिन प्रस्ताव तयार गर्ने |

२.६ सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सामाग्री तयार गरी विभिन्न सडक प्रयोगकर्ता , ट्राफिक प्रहरी र सडक प्रबिधिहरुको लागी तालिम संचालन गर्ने  ।

 • तालिम दिन आवस्यक  वर्ग र तीनको तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने  ।
 • पहिले दिईएका  तालिमको मुल्यांकन गर्ने ।
 • तालिम सामाग्री तयार गर्ने र स्रोत व्यक्ति को छनौट गर्ने ।
 • आवश्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न Tender  डकुमेन्टहरु तयार गर्ने ।
 • तालिम , गोष्ठी ,कार्यशाला संचालन गर्ने |

२.७ रोड सेफ्टी अडिट गर्ने

 • योजना रहेको वा बन्दै गरेको सडकको सेफ्टी अडिट गर्ने बारे निबेदन दर्ता गर्ने ।
 • रोड सेफ्टी अडिट गर्नु पर्ने अन्य सडकको पहिचान गर्ने ।
 • सडक विभागको रोड सेफ्टी अडिट गाईड लाईन बमोजिम अडिट संचालन गर्ने ।
 • आवश्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने ।
 • कार्यान्वयनका लागी अडिट रिपोर्ट उपलब्ध गराउने ।

२.८ ट्राफिक सिग्नल, ट्राफिक लागर, स्पिड डिरेक्सन दिभईस जस्ता विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने उपकरणरुको जडान र संभार गर्ने तथा नमुना सडक  दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापन आयोजना संचालन गर्ने |

 • संकलित तथ्यांकहरुका आधारमा नमुना आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने ।
 • आवस्यक परामर्श सेवा, सप्लाई र निर्माण सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने ।
 • आयोजना संचालन गर्ने ।

२.९ सडक सम्बंधित निकायहरु लाई सडक सुरक्षा  र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धि सल्लाह र जानकारी दिने  ।

 • प्राप्त निवेदनहरु दर्ता गर्ने ।
 • सडक विभागको वा अन्यत्रको मापदण्ड वा स्ट्याण्डर्ड प्राक्टिस  वा अनुभवको आधारमा तथ्यांक, सल्लाह र जानकारी दिने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation