गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

विभागको  जनशक्तिको दक्षता /शिप अभिवृद्धि गर्ने यस केन्द्रकाे मुख्य उद्देश्य रह्काे छ । यस अन्तर्गत केन्द्रिय सडक प्रयाेगशाला रहेकाे छ ।

Web-page:  https://dor.gov.np/qrdc