• गृह पृष्‍ठ
  • योजना तथा अनुगमन महाशाखा
  • योजना तथा अनुगमन महाशाखा

योजना तथा अनुगमन महाशाखा

योजना तथा तथा अनुगमन महाशाखाले सडक विभाग अन्तर्गतका योजनाहरुको बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यमा विभिन्न योजनाहरुबाट प्राप्त प्रगति Compile गर्ने, समिक्षा गर्ने र सम्बन्धित निकायमा रिपोर्टिंग गर्ने र पुल तथा सडकहरूको सर्भेक्षण तथा डिजाईन गर्ने कार्य गर्दछ। 

योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु
         (१)  योजना, अनुगम तथा मूल्यांकन शाखा
         (२)  भू-वातावरण तथा सामाजिक शाखा
         (३)  सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा
         (४)  हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना-संचार प्रविधि शाखा

योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट हुने मुख्य-मुख्य कार्यहरु:

  • नेपाल सरकारको नीति अनुरुप योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम सडक बिभागका महाशाखाहरु, मन्त्रालय र अन्य निकयाहरुसंग समन्वय गरी तर्जुमा गर्ने ।

  • लक्ष्य अनुरुप तोकिएको काम उपयुक्त स्तर तथा निश्चित अवधिमा पूरा गर्न स्पष्ट नीति निर्देशन एवं मार्गनिर्देशन दिने ।

  • रेट एनलाईसिसको लागि Norms तयार पार्ने र सुधार गर्न आवस्यक प्रक्रिया अपनाउने ।

  • निर्माण प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने, विभागबाट संचालन हुने कामको राष्ट्रिय स्तरको डिजाईन सम्बन्धी नीति तयार गर्ने, डिजाइन  कम्पुटराइजेशन गर्ने, सफ्टवेयर विकास गर्ने ।

  • गुणस्तर परीक्षण, सिभिल इन्जिनियरिंग कामको लागि स्पेसिफिकेसन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation