• गृह पृष्‍ठ
  • विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा
  • विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

Website: https://dor.gov.np/dorfcb


सडक एवं पुल निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी देशका विभिन्न भागहरुलाई एक-आपसमा आवद्ध गराई  देशकाे समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उध्येश्यका साथ सार्वजनिक सेवामा संलग्न रहेका सडक विभागका केन्द्रीय संगठन संरचना अन्तर्गतका विभिन्न ५ महाशाखाहरु मध्ये विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा पनि एक रहेको छ । यस महाशाखाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहेका छन् :

      (१) द्विपक्षीय शाखा,

      (२) बहुपक्षीय शाखा

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका कामहरु:

  • द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग शाखाहरुका कामहरु गराउने ।
  • बैदेशिक स्रोतको आयोजनाको लागि परामर्शदात्री सेवाहरु र निर्माण कम्पनीहरुको छनौट र ठेक्का व्यवस्थापन सम्वन्धी प्राप्त प्रतिवेदनहरुमा कमेन्ट गर्ने र त्यस्ता कार्यहरुमा प्रतक्ष्य संलग्न भै काम गर्ने / गराउने ।
  • बैदेशिक स्रोतको सबै निर्माण एवं पुनर्निर्माण आयोजनाहरुको समन्वय, अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने ।
  • सम्झौता अनुरुप टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको लागी व्यवस्था गर्ने ।
  • बैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोग र भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसंग समन्वय राखी तर्जुमा गर्ने ।
  • बैदेशिक सहयोग अन्तर्गत खटिआएका विदेशीहरुको पासपोर्ट र भिषा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation