• गृह पृष्‍ठ
  • कानुन तथा विवाद व्यवस्थापन शाखा
  • कानुन तथा विवाद व्यवस्थापन शाखा

कानुन तथा विवाद व्यवस्थापन शाखा

विवाद समाधान शाखाका कामहरु :

  • ठेक्का व्यवस्था वा कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका विवाद समाधान गर्ने उपायहरु पहिचान गर्ने र समाधान गर्नेतर्फ सुझाव दिने ।
  • सडक विभागका विभिन्न आयोजनाहरुकाे निर्माण कार्यको ठेक्का पट्टाको लागि तयार गरिएका Contract Document मा दाबी र विवाद समाधान सम्बन्धी दफा, उपदफाहरू बारे सल्लाह प्रस्ताव तथा सिद्धान्त प्रतिपादित गर्ने ।
  • पूर्व पक्षीय वा मध्यस्त सम्पन्न भएपछि पछिल्लो तहको न्यायलयमा सडक विभाग जानु पर्ने हो वा होईन भन्ने बारे सडक विभागलाई सल्लाह दिने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation