• गृह पृष्‍ठ
  • कानुन तथा विवाद व्यवस्थापन शाखा
  • कानुन तथा विवाद व्यवस्थापन शाखा

कानुन तथा विवाद व्यवस्थापन शाखा

विवाद समाधान शाखाका कामहरु :

  1. ठेक्का बेवास्था वा कार्यान्वयन  गर्दा आई परेका बिबाद समाधान गर्ने उपायहरु पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने तर्फ सुझाव दिने |
  2. सडक विभागको विभिन्न आयोजनाहरु,आ निर्माण कार्यको ठेक्का पट्टाको लागि तयार गरीएका Contract Document मा दाबी र विवाद समाधान सम्बन्धि दफा, उपदफाहरू बारे सल्लाह प्रस्ताव तथा सिद्धान्त प्रतिपादित गर्ने |
  3. पूर्व पक्क्षीय वा मध्यस्त सम्पन्न भएपछी पछिल्लो तहको न्यायलयमा सडक विभाग जानू पर्ने हो वा होईन बारे सडक विभागलाई सल्लाह दिनु |
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation