पुल महाशाखा

सडक विभाग पुल महाशाखाको कार्य विवरण तथा कार्यविधि:

  1. पुलहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य गर्ने गराउने ।
  2. स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार इस्टिमेट गरि परामर्श दाता छनौटको लागी आवश्यक डकुमेन्टहरु  तयार गर्ने ।
  3. परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया  (प्रस्ताब आह्वान , प्रस्ताब प्राप्त गर्ने, खोल्ने , आदि ।
  4. प्रस्तावको प्राबिधिक तथा आर्थिक मुल्यांकन गर्ने ।
  5. स्वीकृत परामर्शदाताहरु संग सम्झौता गर्ने ।
  6. विभिन्न चरणमा प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएपछि चेक,कमेन्ट गर्ने र विभिन्न चरणमा भुक्तानी को लागी सिफारिश गर्ने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation