विभागकाे महानिर्देशक पदबाट सेवा निवृत्त हुनु भएका पि. इन्जि. शिवहरि सापकाेटाज्यूकाे मिति २०७९।०१।१९ गते विदाइ ।

२०७९ बैशाख १९

Director General

प्राे. ई. शिवहरि सापकाेटा

(31 Dec.2022-02 May 2022 AD

(2079-09-16 to 2079-01-19 BS)


Photo Gallery