सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सडक विभाग वा अन्तर्गत कार्यरत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवा / काज सम्बन्धी विवरण । सडक विभाग २०७८ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 सडक विभाग वा अन्तर्गत कार्यरत रा.प.तृ.श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ आश्विन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सुचना सडक डिभिजन, जनकपुर २०७८ आश्विन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 धरौटी रकम फिर्ता सम्बन्धमा । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सुर्खेत २०७८ आश्विन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 EOI Notice and Invitation for Bids सडक विभाग २०७८ आश्विन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Request for Bids from Prequalified Applicants for Improvement of Naubise-Malekhu Section (Km 0+000 to Km 43+542) of Prithvi Highway; Contract Identification No: SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ आश्विन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Request for Bids from Prequalified Applicants for Improvement of Nagdunga-Naubise Section (Km 0+000 to Km 12+260) of Tribhuvan Highway; Contract Identification No: SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-1 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ आश्विन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सुचना सडक विभाग २०७८ आश्विन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 सडक अतिक्रमण हटाउने बारे सार्बजनिक सुचना / सडक डिभिजन, जनकपुर २०७८ आश्विन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DOR-CS-QCBS-11 ; Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ आश्विन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 02 ; Detailed Design of Upgradation of Kamala-Dhalkebar- Pathlaiya Section (130Km) of Mahendra Highway and Bridges विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ आश्विन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 JDS (2022) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सडक विभाग २०७८ आश्विन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Re- Request for Expression of Interest for Geotechnical Engineering Expert (GEE) at DOR-GESU विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ आश्विन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Request for Proposal (RFP) _Consulting Services on Traffic Count, Road Roughness and Surface Distress Survey on National Highways (NH): CN: DORHMISICT/337310113/078/79-01 पुल महाशाखा, सडक विभाग २०७८ भाद्र ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Notice Regarding Opening of Financial Proposal_RFP Reference Number:SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS-03 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ भाद्र २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice Regarding EOI [Contract No: NSTRIPD/337011184/2078/79-D01] उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७८ भाद्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Ammendment on RFP notice number- 01/RFP/078/79 ; "Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of the Bridges Contract No. BB-1123-DSD-077/78-01 to BB-1123-DSD-077/78-10 and BB 1122-DSD-077/78-11" सडक विभाग २०७८ भाद्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice of Intention to Award the Contract - SASEC Mugling Pokhara Highway Improvement project (SMPHIP) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७८ भाद्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी दाेस्राे पटक प्रकाशित सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७८ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) FOR Consultancy Service of Project Management Consultants (PMC) for Road Safety Management (MOPIT) under SRCTIP; SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS-19 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्