सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं. ०३-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 PSC Cable Test (Tensile Test) is available at QRDC Lab. गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ माघ ०१ फाइल उपलब्ध छैन
3 आशयको सूचना Itahari-Nepali २०७८ पौष ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Letter of Intent (Contract Identification No.: SRCTIP-DOR-S-IND-25) सडक विभाग २०७८ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक, मिति २०७८।०९।२९ मा प्रकाशित) पुल सेक्टर, काठमाडौं २०७८ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT; SRCTIP-DOR-CS-IND-9-2; Occupational Health and Safety Specialist;SRCTIP-DOR-CS-IND-10; Gender Specialist; SRCTIP-DOR-CS-IND-15; Social Development Advisor विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं.०३-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.२-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Request for Proposals for Consulting Service for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation (DPR) of Road Section/s under Contract Number: NSTRIPD/337011184/2078/79-D01 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७८ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT – PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT SPECIALIST;SRCTIP-DoR-CS-IND-22 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notification of Intention to Award the Contract_Program Management Consultants for Periodic Maintenance सडक विभाग २०७८ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 लुब्रिकेन्ट्सको दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Lilam Suchna हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७८ पौष ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT –ENVIRONMENTAL ADVISOR;SRCTIP-DoR-CS-IND-16 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) , Hiring of Individual Consultants - Environmental Safeguard Consultant [ESC]/Expert, Contract No. SRCTIP-DOR-CS-IND-24 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) , Hiring of Individual Consultants - Social Development Expert(SDE) / Consultant , Contract Identification No. SRCTIP-DOR-CS-IND-23 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना नं. ०१-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ मंसिर १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Contract Award Notice;SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 03; Environment and Social Impact Assessment Study (ESIA) of the Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Section with associated Bridges of the Mahendra Highway विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 मनोनयन SOTEN - National Seminar On Integrated Transport Infrastructure Development: issues and way forward गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Request for Extension of Validity Period of Proposals _RPP Notice No. 01-RFP-077/78 Contract No. BB-1123-DSD-077/78-01 to 10 and BB-1122-DSD-077/78-11 पुल महाशाखा, सडक विभाग २०७८ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्