कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway दारोगा प्रसाद ९८५५०४१३३८ drochandranigahpur@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway मदन मोहन कुमार सिंह ९८५५०४१६६४ madansingh2070@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway बिरेन्द्र प्रसाद महतो ९८४४७१८७६६ birendramahato2030@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शिव नारायण प्रसाद साह ९८५४०२७८९६ shivnarayansah557@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway मुकेश कुमार दास ९८५११५२४३२ mukeshdas.gaur1@gmail.com
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सुमन गोले ९८६०७७७९७६
7 Account Officer Third Class Administration Account उद्वव प्रसाद पोखरेल ९८४१३२७८६२ uddhav.prasad.pokharel@gmail.com
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration रुपलाल राय यादव ९८४५८६०७७५ yadavruplal03@gmail.com
9 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account उमा शंकर साह ९८४५४९६७७० sahuma0977@gmail.com
10 Accountant Non Gazatted First Class Administration General Administration नागेन्द्र प्रसाद यादव ९८५४०७७४४४ nagendrakumar773@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सुरेन्द्र साह ९८४५७१८१३३ shahsurendra1414@gmail.com
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway उपेन्द्र सहनी ९८६२५५१३६० upendra.shni@gmail.com
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सन्जय कुमार यादव ९८४९०८८९६३ ysanjay897@gmail.com
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नारेन्द्र कुमार यादव ९८१६११४०८० kumarnabin14080@gmail.com
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कृष्ण कुमार चौधरी ९८४३२८९०४९ chy.krishna15@gmail.com
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रभु साह ९८४५८२६४३६ psah4552@gmail.com
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway चन्दना ओरज्ञान थारु ९८०५९३३०५७ chandanachaudhary@gmail.com
18 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway मनिष महतो ९८१२००२५७४ poweredbymanish@gmail.com
19 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सन्जय चौधरी ९८४३५८०६४९
20 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway अन्जली ठाकुर ९८१४२५२६९६ thakuranjali057@gmail.com
21 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway संजिव कुमार साह ९८४३८१५२५०
22 Computer Operator Non Gazatted First Class धर्मेन्द्र चौधरी ९८४५४२६६८० kumardk123st@gmail.com
23 Office Assistant Classless Administration General Administration जमाहिर राय
24 Light Vechicle Driver Classless लेखराज थापा ९८४५२९००४४
25 Light Vechicle Driver Classless लेखनाथ न्यौपाने ९८४९८९०२५१ करार
26 Light Vechicle Driver Classless केदारनाथ दाहाल ९८५५०७०२३१ dkedar71@gmail.com करार
27 Office Assistant Classless रमेश घिमिरे करार
28 Office Assistant Classless मिलन कुमार थापा करार