डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1ठेक्का अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा२०७९ आश्विन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा२०७९ आषाढ ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3ठेक्का अन्त्य गरिएको सुचना२०७९ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
4ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धमा२०७८ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
5ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धमा२०७८ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धमा२०७८ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7सडक डिभजन,चन्द्रनिगाहपुरकाे नागरिक वडापत्र२०७८ जेठ २३फाइल उपलब्ध छैन
8निर्माण कार्य सम्बन्धी सुचना२०७७ माघ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9निर्माण कार्य सम्बन्धी सुचना२०७५ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्