हाम्रो बारेमा

कार्यालय सम्बन्धी विवरण

कार्यालयको पृष्टभूमि  : चन्द्रनिगाहपुर गौर सडक आयोजनाले आफ्नो योजना पुरा गरेपश्चात मिति २०७१ सालमा स्थापाना भई हालसम्म सडक डिभिजन, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट भएको ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य तथा उदेश्य  : यस डिभिजन मातहत रहेको सर्लाही र रौतहट जिल्ला अन्तर्गत रहेका र हुने सडक तथा  पूलको निर्माण तथा मर्मत गरी जनसमुदायलाई सुबिधा दिनुका साथै बाटोहरुको विभिन्न स्तरोन्नति गरी सुव्यवस्थित बनाइ यातायातका साधनहरुलाई  सुचारुरुपमा संचालन  हुन सक्ने किसिमको सडकहरु व्यवस्थित गर्ने ।


कामसंग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु

यस कार्यालयमा विभिन्न शाखाहरु रहेका छन |

१. प्राबिधिक शाखा,

२. प्रशासन तथा स्टोर शाखा,

३. आर्थिक प्रशासन शाखा,

४. ल्याब शाखा र

५. नवलपुर साईट क्याम्प ।


सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना :

सडक डिभिजन, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट

E-mail : drochandranigahpur@gmail.com,  rd_chandranigahapur@dor.gov.np, roadofficechapur@gmail.com

Fax number - 055-540521, Phone No. 055-540521


कार्यालयले दिने सेवा सम्बन्धी जानकारी

नागारिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस डिभिजनबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |डाउनलोड